GLAVA® deler også i 2018 ut sponsormidler. GLAVA sponser

GLAVA® deler også i 2018 ut sponsormidler.

Glava deler ut sponsormidler

GLAVA deler ut nærmere 600.000 kroner i sponsormidler hvert år. Vi er utrolig imponert over mangfoldet og engasjementet som ligger bak søknadene vi mottar.

Hovedandelen av pengene skal deles ut i nærmiljøet rundt våre fabrikker i Askim og Stjørdal, mens en del også gis til prosjekter andre steder i landet. Dernest prioriterer vi søknader til prosjekter som deler GLAVAs verdigrunnlag.

 

KRITERIER FOR Å MOTTA SPONSORMIDLER

Komiteen vil vurdere søkerne etter disse kriteriene:

 • Søknader som stimulerer til aktivitet blant barn og ungdom.
 • Lag og foreninger som er basert på frivillig arbeid og dugnadsinnsats.
 • Prosjekter som er til glede for mange i det aktuelle nærmiljøet blir prioritert. 

 

Komiteen setter følgende krav til søknaden:

 • Navn og adresse til søker, samt en navngitt kontaktperson.
 • Beskrivelse av søker, samt aldersgruppe som vil få nytte av prosjektet.
 • En kort og tydelig beskrivelse av prosjektet det søkes penger til. 
 • En tentativ framdriftsplan for prosjektet det søkes til. 
 • Vi ønsker én samlet søknad fra idrettslaget eller foreningen (ikke flere søknader fra ulike aldersgrupper)
 • GLAVA® skal synliggjøres i form av logo på deres hjemme-/facebookside, på drakter/plakater/invitasjoner eller liknende.
 • De som får innvilget søknad må sende faktura med beskrivelse av motytelse til sponsor@glava.no 
 • Søknaden sendes på e-post: sponsor@glava.no
Vi har behandlet søknadene for tredje kvartal i år, og følgende har fått tildelt midler denne gangen:
 

Home-Start Familiekontakten Askim

Hell Chess Festival 2019

Midt Norge Bandyforbund

Hommelvik Turn

Stjørdal Håndballklubb

Smaalenene Cup 2019

Tromsø HK Para

Rustad IL – Idrettsuka i Østmarka 2019

Søgne Håndballklubb

 

Neste tildelingsmøte blir den 24. september. 

 

Også denne gangen var det noe helt enormt med søknader – over 150 stk.

 

TILDELING HVERT KVARTAL

Midler tildeles hvert kvartal. De som får tildelt midler blir tilskrevet, og blir presentert på denne websiden. Komiteen har dessverre ikke mulighet til å svare alle som søker og som ikke får tildelt midler.

Søknadene behandles av personer uten kunde- eller leverandørkontakt i GLAVAs administrasjon.

Søknader sendes til sponsor@glava.no