close-pop-up.svg

Våre bærekraftsmål

Vi i Glavagruppen har satt oss tydelige bærekraftsmål for de neste årene, for å jobbe aktivt med å bidra til å ta vår del av ansvaret for en mer bærekraftig byggebransje.

Vår visjon er å være den beste partneren for alle som produserer bærekraftige bygg. Det stiller noen helt konkrete krav både til produktene våre og hvordan vi lager dem. Selv har vi satt oss mål å bli en klimanøytral virksomhet innen 2050. På veien fram skal vi kutte egne CO2-utslipp og utslipp fra transport, vi skal bruke mindre vann, spare energi og erstatte avfall til deponi med sirkulærøkonomi. Og alt mens vi ivaretar både mennesker og miljø.

Les mer om: Grønn innovasjon i Glavagruppen – en mer miljøvennlig verdikjede

Slik tar vi ansvar for en grønnere byggebransje

Som leverandører til norsk byggenæring har vi et stort ansvar – vi påvirker rett og slett Norges miljøregnskap. Derfor jobber vi i Glavagruppen kontinuerlig med å utvikle en grønnere verdikjede – fra råvare til ferdig bygg. På den måten bidrar vi med grønn innovasjon til det beste for bygg, folk og samfunn. Grønn innovasjon er å gjøre alt vi driver med litt grønnere. 

Egne CO2-utslipp

Dette er utslipp som er knyttet direkte til vår virksomhet. Den største utslippskilden er bruk av fossil energi i produksjonen vår – dette skal fases ut og erstattes.

Våre mål fra 2010:
2025: -40 %
2030: -45 %
2050: Karbonnøytral virksomhet

Indirekte CO2-utslipp

Dette er klimaavtrykk som kommer fra kilder vi ikke kontrollerer direkte, for eksempel transport til/fra fabrikk og bruk av underleverandører. Vi jobber aktivt for å redusere denne typen utslipp. 

Våre mål fra 2010:
2025: -5 %
2030: -10 %
2050: Karbonnøytral virksomhet

Effektiv logistikk

Vi komprimerer isolasjonen vår ned til en femtedel av bruksvolumet. Det betyr at pakkene tar mindre plass og gir færre biler på veien. Færre kjøreturer gir mindre utslipp.

Tett dialog med entreprenører

  • Vi prioriterer leverandører som kan dokumentere miljøfordeler, og at alle våre merkevarer har en EPD (Environmental Product Declaration) på sine produkter.
  • Vi har tett dialog med store entreprenører for å få til så miljøeffektive løsninger som mulig.
  • Ting som samleveranser, levering til riktig tid og håndtering av avfall er stadig viktigere.
  • Miljødokumentasjon er blitt et konkurransefortrinn både for oss som produserer byggevarer og de som bygger.

Se også: Disse brikkene må på plass for å sikre en grønnere byggebransje

Energi

I Glavagruppen har det alltid handlet om å spare energi – det skal vi høste enda flere miljøgevinster av også i vår egen produksjon.

Våre mål fra 2010:
2025: -5 %
2030: -15 %
2050: Karbonnøytral virksomhet

10 TWH innen 2030

Stortinget har vedtatt å redusere energibruken i eksisterende bygg med 10 TWh innen 2030, hvorav 4 TWh skal tas i boliger. Det tilsvarer etterisolering og nye vinduer i 400.000 av de 800.000 eneboligene bygget på andre halvdel av 1900-tallet.

Les mer om: Energieffektivisering og veien til Paris

Sirkulærøkonomi

Mindre bruk av jomfruelige råvarer i produksjonen, bedre sortering både på anlegg og byggeplass og mer resirkulerbare produkter skal halvere avfallet til deponi innen 2025 og fjerne det helt innen 2030.

Våre mål fra 2010:
2025: -50 %
2030: -100 %
2050: Sirkulær økonomi

Fra avfall til ny råvare

Det er et mål for myndighetene at mer og mer av økonomien vår skal bli sirkulær. Det vil si at vi det som tidligere var avfall blir til en ny råvare, og går inn igjen i det økonomiske kretsløpet. Når du for eksempel leverer en tom vinflaske eller en gammel bilrute til gjenvinning, putter vi det inn i isolasjonen vår. Gips som før havnet på deponi, bruker vi til å lage nye gipsplater. Resultatet er mindre avfall, mindre press på råvarer som ikke er fornybare og mindre utslipp fra produksjonen.

Fra vinflaske til isolasjon til Leca-kuler

Isolasjonen vår består av opptil 80 prosent returglass. Jo mer vi kan få tak i, desto mer tar vi. Gamle bilruter, vinflasker og syltetøyglass knuses hos Norsk Gjenvinning før det går rett inn i vår produksjon. Isolasjonen ender opp i veggen hos naboen som både kutter strømregningen sin og sparer samfunnet for energi vi heller kan bruke på å elektrifisere utslippstunge sektorer. Men livet til vinflasken stopper ikke der. Avfall fra produksjon av isolasjon går nemlig inn i produksjonen av Leca-kulene du bruker i plantekassa for bedre drenering og vekst. Gjennombruddet med Leca reduserte avfallet til eksterne deponier fra fabrikken vår i Askim med 30 til 40 prosent i året.  

Gipsgjenvinning  

Gips er perfekt for gjenvinning og kan brukes igjen og igjen i det uendelige. I 2019 brukte vi ca. 18 prosent resirkulerte råvarer i produksjonen av gipsplater, og resirkulert gips sto for rundt 90 prosent av dette. Vi ønsket å benytte en større andel returgips, og dannet i 2019 Gipsgjenvinning AS, et samarbeid mellom Gyproc og Ragn-Sells. Gipsgjenvinning AS samler inn gipskapp, -spill og -rivningsavfall fra byggmarkedet for gjenvinning. Siden papiret som skilles ut fra gipsen også skal gjenvinnes, vil opp mot 100 % av innsamlet materiale resirkuleres. 

Utslipp av vann

Ved å føre prosessvannet tilbake i prosessen blir et allerede lavt utslipp av vann enda lavere.

Våre mål fra 2010:
2025: -80 %
2030: -100 %
2050: Sirkulær økonomi

Jobber for økt utnyttelse

Vi tilstreber å kunne benytte egne overskudds-ressurser for å redusere utslipp til både luft og vann for dermed å redusere forbruk av «førstegenerasjonsenergi» - og vi jobber for å redusere vannforbruket i produksjonsprosessen.

Isolasjonen vår består av opptil 80 prosent returglass. Jo mer vi kan få tak i, desto mer tar vi.

Miljø og bærekraft

Slik blir glass til isolasjon

Glass fra bilruter, vinduer og husholdning knuses og gjenvinnes til glassull. Norsk Gjenvinning og Glava Isolasjon har skapt en viktig verdikjede for resirkulering.

Miljø og bærekraft

Resirkulert gips gir gode miljøtall

Gipsplater fra Gyproc inneholder inntil 20 prosent resirkulert gips. Dette gir gode miljøtall sammenlignet med andre gipsprodusenter.

Miljø og bærekraft

Sjekkliste for bærekraftig bygging

For å oppnå et bærekraftig bygg er det viktig å velge bærekraftige materialer og løsninger. Her er sjekklisten som hjelper deg til et bærekraftig bygg!