close-pop-up.svg

Om Glavatech

Glavatech er vårt eget innovasjonsmiljø, som tester og utvikler nye produkter og løsninger.

Ved å utvikle nye og bedre løsninger, gjør vi byggeprosjekter enklere både å selge, kjøpe og gjennomføre. Ikke minst ønsker vi å bidra til en mer bærekraftig byggenæring, til det beste både for samfunnet og hver enkelt aktør.

  • Fra å være et rent energirådgivningsselskap for boligeier og håndverkere under navnet Bolig Enøk AS, begynte selskapet i 2017 å utvikle en egen systemløsning for å bytte klimaskallet på eksisterende bygg. Første pilot ble presentert før sommeren 2018 under navnet Front.
  • Fra 2019 videreføres selskapet som en ren innovasjonsavdeling, under det nye navnet Glavatech. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Christer Kemi, tlf: 920 32 509
Ole-Jacob Huuse, tlf: 468 09 766
Helge Aschjem, tlf: 469 58 840

Innovasjon

Utvikling for byggebransjen skjer i Glavatech

Det foregår spennende og viktig utvikling av effektive løsninger for byggebransjen hos Glavatech i Sagveien i Askim.

Innovasjon

Tester nytt produkt for etterisolering og fasadefornyelse

Glava AS utvikler et nytt fasadeelement for etterisolering. – Et veldig spennende innovasjonsprosjekt!

Glava Driv - isolering på skinner

Glava Driv er et ferdig ventilert system med få komponenter, for rask og effektiv isolering. Egner seg like godt til nybygg som til etterisolering.