close-pop-up.svg

Om Glavatech

GLAVATECH er Glavas egen innovasjonsavdeling, som tester og utvikler nye produkter og løsninger.

Ved å utvikle nye og bedre løsninger, gjør vi byggeprosjekter enklere både å selge, kjøpe og gjennomføre. Ikke minst ønsker vi å bidra til en mer bærekraftig byggenæring, til det beste både for samfunnet og hver enkelt aktør.

  • Fra å være et rent energirådgivningsselskap for boligeier og håndverkere under navnet Bolig Enøk AS, begynte selskapet i 2017 å utvikle en egen systemløsning for å bytte klimaskallet på eksisterende bygg. Første pilot ble presentert før sommeren 2018 under navnet Front.
  • Fra 2019 videreføres selskapet som en ren innovasjonsavdeling, under det nye navnet GLAVATECH. 

Har du spørsmålt? Ta kontakt med:

Christer Kemi, tlf: 920 32 509
Ole-Jacob Huuse, tlf: 468 09 766
Helge Aschjem, tlf: 469 58 840

Innovasjon

Ny fasade reduserte energibehovet med 80 prosent

Et bolighus i Skien har fått energibehovet redusert med rundt 80 prosent. Huset fra 1958 er det første av 10 pilothus som etterisoleres og renoveres med Glavas fasadeelement Front.

Innovasjon

Tester nytt produkt for etterisolering og fasadefornyelse

Glava AS utvikler et nytt fasadeelement for etterisolering. – Et veldig spennende innovasjonsprosjekt!

Nyttige informasjon om etasjeskillere

Her må det komme en generell tekst som passer inn. Og et nytt bilde. Isolering av bygg og boliger. På denne siden har vi samlet anbefalte produkter, løsninger og råd til jobben.