close-pop-up.svg

Byggcement

Beskrivelse

Byggecement er en Portland kalksteinssement. Den har vanlig styrkeutvikling og brukes i vanlig betongarbeid, f.eks. i husbygging.

Se pdf av produktdatablad for tekniske data.

EPD Byggcement
Last ned(PDF, 2 MB)
DoP Byggcement
Last ned(PDF, 34 KB)
Weber produkter for anleggsgartnere
Last ned(PDF, 3 MB)
Produktdatablad Byggcement
Last ned(PDF, 178 KB)
Sikkerhetsdatablad Byggcement

Byggcement

EPD Byggcement
Last ned(PDF, 2 MB)
DoP Byggcement
Last ned(PDF, 34 KB)
Weber produkter for anleggsgartnere
Last ned(PDF, 3 MB)
Produktdatablad Byggcement
Last ned(PDF, 178 KB)
Sikkerhetsdatablad Byggcement
Beskrivelse

Byggecement er en Portland kalksteinssement. Den har vanlig styrkeutvikling og brukes i vanlig betongarbeid, f.eks. i husbygging.

Se pdf av produktdatablad for tekniske data.