close-pop-up.svg

Weber B20 Pumpebetong

Beskrivelse

Weber B20 Pumpebetong er en tørrbetong. Den blandes med vann for å få en bruksklar, pumpbar betong. Trykkfastheten er større enn 20 MPa når massen har en lettflytende konsistens.

Bruksområde

Weber B20 Pumpebetong benyttes til utstøpning av Leca Såleblokk og Leca U-blokk, samt til betongreparasjoner og støpningsarbeider der det ønskes en pumpbar betong i trykkfasthetsklasse B20. Weber B20 Pumpebetong er meget godt egnet som utfyllings- og utjevningsbetong som for eksempel til baderomsgulv, utjevning av mindre gulvflater m.m.

Brukes Weber B20 Pumpebetong på baderomsgulv, skal det alltid påføres membran på toppen.
Weber B20 Pumpebetong er spesielt beregnet til pumping med en skru eller stempelpumpe.

Produktdatablad Weber B20 Pumpebetong
Last ned(PDF, 132 KB)
EPD weber B20 Pumpebetong
Last ned(PDF, 2 MB)
Weber produkter for anleggsgartnere
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad Weber B20 Pumpebetong
ECO Product Weber B20 Pumpebetong

Weber B20 Pumpebetong

Produktdatablad Weber B20 Pumpebetong
Last ned(PDF, 132 KB)
EPD weber B20 Pumpebetong
Last ned(PDF, 2 MB)
Weber produkter for anleggsgartnere
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad Weber B20 Pumpebetong
ECO Product Weber B20 Pumpebetong
Beskrivelse

Weber B20 Pumpebetong er en tørrbetong. Den blandes med vann for å få en bruksklar, pumpbar betong. Trykkfastheten er større enn 20 MPa når massen har en lettflytende konsistens.

Bruksområde

Weber B20 Pumpebetong benyttes til utstøpning av Leca Såleblokk og Leca U-blokk, samt til betongreparasjoner og støpningsarbeider der det ønskes en pumpbar betong i trykkfasthetsklasse B20. Weber B20 Pumpebetong er meget godt egnet som utfyllings- og utjevningsbetong som for eksempel til baderomsgulv, utjevning av mindre gulvflater m.m.

Brukes Weber B20 Pumpebetong på baderomsgulv, skal det alltid påføres membran på toppen.
Weber B20 Pumpebetong er spesielt beregnet til pumping med en skru eller stempelpumpe.