close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Weber B20 Tørrbetong

Beskrivelse

Weber B20 er en tørrmørtel som kun skal blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for støping og muring. Weber B20 er basert på sement og natursand.

Bruksområde

Weber B20 kan brukes til de fleste typer mindre støpearbeider, innvendig og utvendig. Benyttes til utstøping av U-blokk og såleblokk. Benyttes Weber B20 som støp i våtrom, legges det membran på toppen. Weber B20 kan også benyttes til muring av naturstein.

Produktdatablad Weber B20 Tørrbetong
Last ned(PDF, 125 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
EPD Weber B20 Tørrbetong
Last ned(PDF, 2 MB)
Weber produkter for anleggsgartnere
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad Weber B20 Tørrbetong
ECO Product Weber B20 Tørrbetong

Weber B20 Tørrbetong

Produktdatablad Weber B20 Tørrbetong
Last ned(PDF, 125 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
EPD Weber B20 Tørrbetong
Last ned(PDF, 2 MB)
Weber produkter for anleggsgartnere
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad Weber B20 Tørrbetong
ECO Product Weber B20 Tørrbetong
Beskrivelse

Weber B20 er en tørrmørtel som kun skal blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for støping og muring. Weber B20 er basert på sement og natursand.

Bruksområde

Weber B20 kan brukes til de fleste typer mindre støpearbeider, innvendig og utvendig. Benyttes til utstøping av U-blokk og såleblokk. Benyttes Weber B20 som støp i våtrom, legges det membran på toppen. Weber B20 kan også benyttes til muring av naturstein.