close-pop-up.svg

Weber B30 Tørrbetong

Beskrivelse

Weber B30 er en tørrmørtel som kun skal blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for støping, muring og reparasjoner. Weber B30 er basert på sement og natursand.

Bruksområde

Weber B30 er spesielt godt egnet innvendig og utvendig når man ønsker høyere fasthet og større støpetykkelser enn ved bruk av Weber B20. Benyttes til påstøp. Weber B30 kan også benyttes til muring av naturstein.

FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
EPD Weber B30 Tørrbetong
Last ned(PDF, 4 MB)
Produktdatablad Weber B30 Tørrbetong
Last ned(PDF, 123 KB)
Weber produkter for anleggsgartnere
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad Weber B30 Tørrbetong
ECO Product Weber B30 Tørrbetong

Weber B30 Tørrbetong

FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
EPD Weber B30 Tørrbetong
Last ned(PDF, 4 MB)
Produktdatablad Weber B30 Tørrbetong
Last ned(PDF, 123 KB)
Weber produkter for anleggsgartnere
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad Weber B30 Tørrbetong
ECO Product Weber B30 Tørrbetong
Beskrivelse

Weber B30 er en tørrmørtel som kun skal blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for støping, muring og reparasjoner. Weber B30 er basert på sement og natursand.

Bruksområde

Weber B30 er spesielt godt egnet innvendig og utvendig når man ønsker høyere fasthet og større støpetykkelser enn ved bruk av Weber B20. Benyttes til påstøp. Weber B30 kan også benyttes til muring av naturstein.