close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Weber Bolt Zink

Beskrivelse

Weber Bolt Zink er en ekspanderende kloridfri tørrmørtel basert på sement, gradert sand, ekspanderende plastiserende og stabiliserende tilsetningsstoffer. Mørtelen ekspanderer slik at svinn i plastisk fase elimineres. Konstruksjonen etter avbinding. Mørtelen er beregnet for innstøping av galvaniserte bolter. Mørtelen er tilsatt inhibitorer som reduserer reaksjonen mellom galvanisering og sement. Mørtelen er ikke tilsatt kromater. Til utvendig og innvendig bruk.

Bruksområde

Weber Bolt Zink er spesielt tiltenkt gysing av bolter i fjell. Mørtelen passer til gysing av kamstålbolter, rørbolter, kabelbolter samt CT-bolt. Mørtelen er pumpbar med meget stiv konsistens slik at den henger godt i vertikale boltehull. wWber Bolt Zink kan også benyttes til injeksjonsarbeider i fjell eller betong med spalteåpninger ca. 2-30 mm og til grouting i stålkonstruksjoner.

DoP Weber Bolt Zink
Last ned(PDF, 348 KB)
Produktdatablad Weber Bolt Zink
Last ned(PDF, 58 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
EPD Weber Bolt Zink
Last ned(PDF, 3 MB)
Weber Bygg og Anlegg
Last ned(PDF, 10 MB)
Weber ekspanderende mørtel
Last ned(PDF, 2 MB)
Weber tunneling solutions
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad Weber Bolt Zink
ECO Product Weber Bolt Zink

Weber Bolt Zink

DoP Weber Bolt Zink
Last ned(PDF, 348 KB)
Produktdatablad Weber Bolt Zink
Last ned(PDF, 58 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
EPD Weber Bolt Zink
Last ned(PDF, 3 MB)
Weber Bygg og Anlegg
Last ned(PDF, 10 MB)
Weber ekspanderende mørtel
Last ned(PDF, 2 MB)
Weber tunneling solutions
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad Weber Bolt Zink
ECO Product Weber Bolt Zink
Beskrivelse

Weber Bolt Zink er en ekspanderende kloridfri tørrmørtel basert på sement, gradert sand, ekspanderende plastiserende og stabiliserende tilsetningsstoffer. Mørtelen ekspanderer slik at svinn i plastisk fase elimineres. Konstruksjonen etter avbinding. Mørtelen er beregnet for innstøping av galvaniserte bolter. Mørtelen er tilsatt inhibitorer som reduserer reaksjonen mellom galvanisering og sement. Mørtelen er ikke tilsatt kromater. Til utvendig og innvendig bruk.

Bruksområde

Weber Bolt Zink er spesielt tiltenkt gysing av bolter i fjell. Mørtelen passer til gysing av kamstålbolter, rørbolter, kabelbolter samt CT-bolt. Mørtelen er pumpbar med meget stiv konsistens slik at den henger godt i vertikale boltehull. wWber Bolt Zink kan også benyttes til injeksjonsarbeider i fjell eller betong med spalteåpninger ca. 2-30 mm og til grouting i stålkonstruksjoner.