close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Weber Boltemørtel Hurtig

Beskrivelse

Weber Boltemørtel Hurtig er en ekspanderende kloridfri tørrmørtel basert på sement, gradert sand, ekspanderende plastiserende og stabiliserende tilsetningsstoffer. Mørtelen ekspanderer slik at svinn i plastisk fase elimineres. Ekspansjonstrykket utøver intet trykk på konstruksjonen etter avbinding. Til utvendig og innvendig bruk.

Bruksområde

Weber Boltemørtel Hurtig er spesielt tiltenkt faststøping av bolter i fjell og betong. Mørtelen passer til gysing av kamstålbolter, rørbolter, kabelbolter samt CT-bolt. Mørtelen er lett flytende slik at den kan helles i vertikale boltehull. Mørtelen kan også benyttes til injeksjonsarbeider i fjell eller betong med spalteåpninger ca. 2-30 mm og til grouting i stålkonstruksjoner.

Produktdatablad Weber Boltemrtel Hurtig
Last ned(PDF, 54 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Weber ekspanderende mørtel
Last ned(PDF, 2 MB)
Sikkerhetsdatablad Weber Boltemørtel Hurtig

Weber Boltemørtel Hurtig

Produktdatablad Weber Boltemrtel Hurtig
Last ned(PDF, 54 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Weber ekspanderende mørtel
Last ned(PDF, 2 MB)
Sikkerhetsdatablad Weber Boltemørtel Hurtig
Beskrivelse

Weber Boltemørtel Hurtig er en ekspanderende kloridfri tørrmørtel basert på sement, gradert sand, ekspanderende plastiserende og stabiliserende tilsetningsstoffer. Mørtelen ekspanderer slik at svinn i plastisk fase elimineres. Ekspansjonstrykket utøver intet trykk på konstruksjonen etter avbinding. Til utvendig og innvendig bruk.

Bruksområde

Weber Boltemørtel Hurtig er spesielt tiltenkt faststøping av bolter i fjell og betong. Mørtelen passer til gysing av kamstålbolter, rørbolter, kabelbolter samt CT-bolt. Mørtelen er lett flytende slik at den kan helles i vertikale boltehull. Mørtelen kan også benyttes til injeksjonsarbeider i fjell eller betong med spalteåpninger ca. 2-30 mm og til grouting i stålkonstruksjoner.