close-pop-up.svg

Weber Boltemørtel Hurtig

Beskrivelse

Weber Boltemørtel Hurtig er en ekspanderende kloridfri tørrmørtel basert på sement, gradert sand, ekspanderende plastiserende og stabiliserende tilsetningsstoffer. Mørtelen ekspanderer slik at svinn i plastisk fase elimineres. Ekspansjonstrykket utøver intet trykk på konstruksjonen etter avbinding. Til utvendig og innvendig bruk.

Bruksområde

Weber Boltemørtel Hurtig er spesielt tiltenkt faststøping av bolter i fjell og betong. Mørtelen passer til gysing av kamstålbolter, rørbolter, kabelbolter samt CT-bolt. Mørtelen er lett flytende slik at den kan helles i vertikale boltehull. Mørtelen kan også benyttes til injeksjonsarbeider i fjell eller betong med spalteåpninger ca. 2-30 mm og til grouting i stålkonstruksjoner.

Produktdatablad Weber Boltemrtel Hurtig
Last ned(PDF, 54 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Weber ekspanderende mørtel
Last ned(PDF, 2 MB)
Sikkerhetsdatablad Weber Boltemørtel Hurtig

Weber Boltemørtel Hurtig

Produktdatablad Weber Boltemrtel Hurtig
Last ned(PDF, 54 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Weber ekspanderende mørtel
Last ned(PDF, 2 MB)
Sikkerhetsdatablad Weber Boltemørtel Hurtig
Beskrivelse

Weber Boltemørtel Hurtig er en ekspanderende kloridfri tørrmørtel basert på sement, gradert sand, ekspanderende plastiserende og stabiliserende tilsetningsstoffer. Mørtelen ekspanderer slik at svinn i plastisk fase elimineres. Ekspansjonstrykket utøver intet trykk på konstruksjonen etter avbinding. Til utvendig og innvendig bruk.

Bruksområde

Weber Boltemørtel Hurtig er spesielt tiltenkt faststøping av bolter i fjell og betong. Mørtelen passer til gysing av kamstålbolter, rørbolter, kabelbolter samt CT-bolt. Mørtelen er lett flytende slik at den kan helles i vertikale boltehull. Mørtelen kan også benyttes til injeksjonsarbeider i fjell eller betong med spalteåpninger ca. 2-30 mm og til grouting i stålkonstruksjoner.