close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Weber Drensmørtel

Beskrivelse

Weber Drensmørtel er en støpemørtel og settemørtel for uteområder og natursteinssetting. Massens sammensetning gir en meget god dreneringseffekt i den herdete mørtelen. På denne måten vil en kunne drenere bort overflatevann og vann i konstruksjonen samt at mørtelen gir en større sikkerhet mot utfellinger i natursteinsbelegg. Produktet kan benyttes til trafikkerte områder. Se tabell for fasthet.

Bruksområde

Weber Drensmørtel benyttes som bærelag i kompakte og permeable dekker for naturstein og brostein. Kan også brukes som bære og sette lag for naturstein, brostein og belegningsstein.

Produktdatablad Weber Drensmørtel
Last ned(PDF, 56 KB)
Weber produkter for anleggsgartnere
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad Weber Drensmørtel

Weber Drensmørtel

Produktdatablad Weber Drensmørtel
Last ned(PDF, 56 KB)
Weber produkter for anleggsgartnere
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad Weber Drensmørtel
Beskrivelse

Weber Drensmørtel er en støpemørtel og settemørtel for uteområder og natursteinssetting. Massens sammensetning gir en meget god dreneringseffekt i den herdete mørtelen. På denne måten vil en kunne drenere bort overflatevann og vann i konstruksjonen samt at mørtelen gir en større sikkerhet mot utfellinger i natursteinsbelegg. Produktet kan benyttes til trafikkerte områder. Se tabell for fasthet.

Bruksområde

Weber Drensmørtel benyttes som bærelag i kompakte og permeable dekker for naturstein og brostein. Kan også brukes som bære og sette lag for naturstein, brostein og belegningsstein.