close-pop-up.svg

Weber Drensmørtel

Beskrivelse

Weber Drensmørtel er en støpemørtel og settemørtel for uteområder og natursteinssetting. Massens sammensetning gir en meget god dreneringseffekt i den herdete mørtelen. På denne måten vil en kunne drenere bort overflatevann og vann i konstruksjonen samt at mørtelen gir en større sikkerhet mot utfellinger i natursteinsbelegg. Produktet kan benyttes til trafikkerte områder. Se tabell for fasthet.

Bruksområde

Weber Drensmørtel benyttes som bærelag i kompakte og permeable dekker for naturstein og brostein. Kan også brukes som bære og sette lag for naturstein, brostein og belegningsstein.

Produktdatablad Weber Drensmørtel
Last ned(PDF, 56 KB)
Weber produkter for anleggsgartnere
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad Weber Drensmørtel

Weber Drensmørtel

Produktdatablad Weber Drensmørtel
Last ned(PDF, 56 KB)
Weber produkter for anleggsgartnere
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad Weber Drensmørtel
Beskrivelse

Weber Drensmørtel er en støpemørtel og settemørtel for uteområder og natursteinssetting. Massens sammensetning gir en meget god dreneringseffekt i den herdete mørtelen. På denne måten vil en kunne drenere bort overflatevann og vann i konstruksjonen samt at mørtelen gir en større sikkerhet mot utfellinger i natursteinsbelegg. Produktet kan benyttes til trafikkerte områder. Se tabell for fasthet.

Bruksområde

Weber Drensmørtel benyttes som bærelag i kompakte og permeable dekker for naturstein og brostein. Kan også brukes som bære og sette lag for naturstein, brostein og belegningsstein.