close-pop-up.svg

weber EXM 1 AF

Beskrivelse

Ekspanderende flytende mørtel til understøp og forankringsarbeider med D-maks 1 mm som kan benyttes ved temperaturer under 0 oC . Mørtelen ekspanderer 0,5-2 % før avbinding. Inneholder sement, filler, tilsetningsstoffer og natursand . Mørtelen skal kun blandes med vann for å få en lettflytende og pumpbar mørtel
Massen har lang åpentid og er egnet ved pumpearbeider. For profesjonell bruk.

Bruksområde

Benyttes både innendørs og utendørs. Benyttes til understøpsarbeider av fundamenter, søyler, skinner samt varierende innstøpningsarbeider og faststøping/ forankring av rekkverk og bolter. Tykkelse fra 10-100 mm.
Brukstemperatur ca. -10 oC og varmere.

Produktdatablad weber EXM 1 AF
Last ned(PDF, 109 KB)
Weber ekspanderende mørtel
Last ned(PDF, 2 MB)
Sikkerhetsdatablad weber EXM 1 AF

weber EXM 1 AF

Produktdatablad weber EXM 1 AF
Last ned(PDF, 109 KB)
Weber ekspanderende mørtel
Last ned(PDF, 2 MB)
Sikkerhetsdatablad weber EXM 1 AF
Beskrivelse

Ekspanderende flytende mørtel til understøp og forankringsarbeider med D-maks 1 mm som kan benyttes ved temperaturer under 0 oC . Mørtelen ekspanderer 0,5-2 % før avbinding. Inneholder sement, filler, tilsetningsstoffer og natursand . Mørtelen skal kun blandes med vann for å få en lettflytende og pumpbar mørtel
Massen har lang åpentid og er egnet ved pumpearbeider. For profesjonell bruk.

Bruksområde

Benyttes både innendørs og utendørs. Benyttes til understøpsarbeider av fundamenter, søyler, skinner samt varierende innstøpningsarbeider og faststøping/ forankring av rekkverk og bolter. Tykkelse fra 10-100 mm.
Brukstemperatur ca. -10 oC og varmere.