close-pop-up.svg

weber EXM 4 understøp

Beskrivelse

weber EXM 4 er en ekspanderende mørtel med kornstørrelse 4 mm, sammensatt av sement, sand, ekspanderende, stabiliserende og plastiserende stoffer. Mørtelen ekspanderer 0,5 - 2% før avbinding og kan benyttes både innendørs og utendørs.

Bruksområde

Understøping av maskiner, skinner, brufundamenter, prefabrikkerte elementer og andre konstruksjoner. 
- Tetting av større sprekker 
- Reparasjon av betongskader ved bruk av forskaling 
- Faststøping av bolter og rekkverk 
- Massen er tilpasset og anbefales i sjikttykkelser/spalteåpninger på 25-300 mm ved temperaturer høyere enn +5 °C.

DoP weber EXM 4 Understøp
Last ned(PDF, 315 KB)
Produktdatablad weber EXM 4 understøp
Last ned(PDF, 134 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Weber ekspanderende mørtel
Last ned(PDF, 2 MB)
Weber tunneling solutions
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad weber EXM 4 understøp

weber EXM 4 understøp

DoP weber EXM 4 Understøp
Last ned(PDF, 315 KB)
Produktdatablad weber EXM 4 understøp
Last ned(PDF, 134 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Weber ekspanderende mørtel
Last ned(PDF, 2 MB)
Weber tunneling solutions
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad weber EXM 4 understøp
Beskrivelse

weber EXM 4 er en ekspanderende mørtel med kornstørrelse 4 mm, sammensatt av sement, sand, ekspanderende, stabiliserende og plastiserende stoffer. Mørtelen ekspanderer 0,5 - 2% før avbinding og kan benyttes både innendørs og utendørs.

Bruksområde

Understøping av maskiner, skinner, brufundamenter, prefabrikkerte elementer og andre konstruksjoner. 
- Tetting av større sprekker 
- Reparasjon av betongskader ved bruk av forskaling 
- Faststøping av bolter og rekkverk 
- Massen er tilpasset og anbefales i sjikttykkelser/spalteåpninger på 25-300 mm ved temperaturer høyere enn +5 °C.