close-pop-up.svg

weber EXM 703 ekspanderende mørtel

Beskrivelse

weber EXM 703 er en sertifisert ekspanderende flytende mørtel med kornstørrelse 0-4 mm, sammensatt av sement, sand, ekspanderende, stabiliserende og plastiserende stoffer. Mørtelen ekspanderer 0,5 - 2% før avbinding og kan benyttes både innendørs og utendørs. weber EXM 703 gir normal god tetthet og dermed høy bestandighet overfor ytre påvirkning av f.eks. vaskemidler, lettere syreangrep, saltløsninger og lignende. Produktet oppfyller krav på understøping og forankringsarbeid etter AMA Anleggning og er P-merket etter CR 059.

Bruksområde

Understøping av maskiner, skinner, brufundamenter, prefabrikkerte elementer og andre konstruksjoner.
Tetting av større sprekker.
Reparasjon av betongskader ved bruk av forskaling.
Faststøping av bolter og rekkverk.
Massen er tilpasset og anbefales i sjikttykkelser/spalteåpninger på 30-300 mm ved temperaturer høyere enn +5oC.

DoP weber EXM 703
Last ned(PDF, 583 KB)
EPD weber EXM 703
Last ned(PDF, 2 MB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Produktdatablad weber EXM 703
Last ned(PDF, 138 KB)
Sikkerhetsdatablad weber EXM 703 ekspanderende mørtel

weber EXM 703 ekspanderende mørtel

DoP weber EXM 703
Last ned(PDF, 583 KB)
EPD weber EXM 703
Last ned(PDF, 2 MB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Produktdatablad weber EXM 703
Last ned(PDF, 138 KB)
Sikkerhetsdatablad weber EXM 703 ekspanderende mørtel
Beskrivelse

weber EXM 703 er en sertifisert ekspanderende flytende mørtel med kornstørrelse 0-4 mm, sammensatt av sement, sand, ekspanderende, stabiliserende og plastiserende stoffer. Mørtelen ekspanderer 0,5 - 2% før avbinding og kan benyttes både innendørs og utendørs. weber EXM 703 gir normal god tetthet og dermed høy bestandighet overfor ytre påvirkning av f.eks. vaskemidler, lettere syreangrep, saltløsninger og lignende. Produktet oppfyller krav på understøping og forankringsarbeid etter AMA Anleggning og er P-merket etter CR 059.

Bruksområde

Understøping av maskiner, skinner, brufundamenter, prefabrikkerte elementer og andre konstruksjoner.
Tetting av større sprekker.
Reparasjon av betongskader ved bruk av forskaling.
Faststøping av bolter og rekkverk.
Massen er tilpasset og anbefales i sjikttykkelser/spalteåpninger på 30-300 mm ved temperaturer høyere enn +5oC.