close-pop-up.svg

weber EXM 711 understøp fin antifrost

Beskrivelse

weber EXM 711 Understøp fin Antifrost (tidl. Boltemørtel AF) er en ekspanderende mørtel med kornstørrelse 1 mm, sammensatt av sement, sand, ekspanderende, stabiliserende og plastiserende stoffer. Den er også tilsatt antifrostmidler som er tilpasset bruk ned til -15 oC. Mørtelen ekspanderer 0,5-2% før avbinding.

Bruksområde

- Understøping av maskiner, skinner, brufundamenter, prefabrikkerte elementer og andre konstruksjoner. 7
- Tetting av mindre sprekker.
- Reparasjon av mindre betongskader. 
 - Faststøping av bolter og rekkverk. 

Massen er tilpasset og anbefales i skjikttykkelser/spalteåpninger på 15-100 mm ved temperaturer ned til -15 oC.

DoP weber EXM 711 expanderbetong snabb fin
Last ned(PDF, 522 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Produktdatablad weber EXM 711
Last ned(PDF, 67 KB)
Weber Bygg og Anlegg
Last ned(PDF, 10 MB)
Weber ekspanderende mørtel
Last ned(PDF, 2 MB)
Sikkerhetsdatablad weber EXM 711 understøp fin antifrost

weber EXM 711 understøp fin antifrost

DoP weber EXM 711 expanderbetong snabb fin
Last ned(PDF, 522 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Produktdatablad weber EXM 711
Last ned(PDF, 67 KB)
Weber Bygg og Anlegg
Last ned(PDF, 10 MB)
Weber ekspanderende mørtel
Last ned(PDF, 2 MB)
Sikkerhetsdatablad weber EXM 711 understøp fin antifrost
Beskrivelse

weber EXM 711 Understøp fin Antifrost (tidl. Boltemørtel AF) er en ekspanderende mørtel med kornstørrelse 1 mm, sammensatt av sement, sand, ekspanderende, stabiliserende og plastiserende stoffer. Den er også tilsatt antifrostmidler som er tilpasset bruk ned til -15 oC. Mørtelen ekspanderer 0,5-2% før avbinding.

Bruksområde

- Understøping av maskiner, skinner, brufundamenter, prefabrikkerte elementer og andre konstruksjoner. 7
- Tetting av mindre sprekker.
- Reparasjon av mindre betongskader. 
 - Faststøping av bolter og rekkverk. 

Massen er tilpasset og anbefales i skjikttykkelser/spalteåpninger på 15-100 mm ved temperaturer ned til -15 oC.