close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

weber EXM 711 understøp fin antifrost

Beskrivelse

weber EXM 711 Understøp fin Antifrost (tidl. Boltemørtel AF) er en ekspanderende mørtel med kornstørrelse 1 mm, sammensatt av sement, sand, ekspanderende, stabiliserende og plastiserende stoffer. Den er også tilsatt antifrostmidler som er tilpasset bruk ned til -15 oC. Mørtelen ekspanderer 0,5-2% før avbinding.

Bruksområde

- Understøping av maskiner, skinner, brufundamenter, prefabrikkerte elementer og andre konstruksjoner. 7
- Tetting av mindre sprekker.
- Reparasjon av mindre betongskader. 
 - Faststøping av bolter og rekkverk. 

Massen er tilpasset og anbefales i skjikttykkelser/spalteåpninger på 15-100 mm ved temperaturer ned til -15 oC.

DoP weber EXM 711 expanderbetong snabb fin
Last ned(PDF, 522 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Produktdatablad weber EXM 711
Last ned(PDF, 67 KB)
Weber Bygg og Anlegg
Last ned(PDF, 10 MB)
Weber ekspanderende mørtel
Last ned(PDF, 2 MB)
Sikkerhetsdatablad weber EXM 711 understøp fin antifrost

weber EXM 711 understøp fin antifrost

DoP weber EXM 711 expanderbetong snabb fin
Last ned(PDF, 522 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Produktdatablad weber EXM 711
Last ned(PDF, 67 KB)
Weber Bygg og Anlegg
Last ned(PDF, 10 MB)
Weber ekspanderende mørtel
Last ned(PDF, 2 MB)
Sikkerhetsdatablad weber EXM 711 understøp fin antifrost
Beskrivelse

weber EXM 711 Understøp fin Antifrost (tidl. Boltemørtel AF) er en ekspanderende mørtel med kornstørrelse 1 mm, sammensatt av sement, sand, ekspanderende, stabiliserende og plastiserende stoffer. Den er også tilsatt antifrostmidler som er tilpasset bruk ned til -15 oC. Mørtelen ekspanderer 0,5-2% før avbinding.

Bruksområde

- Understøping av maskiner, skinner, brufundamenter, prefabrikkerte elementer og andre konstruksjoner. 7
- Tetting av mindre sprekker.
- Reparasjon av mindre betongskader. 
 - Faststøping av bolter og rekkverk. 

Massen er tilpasset og anbefales i skjikttykkelser/spalteåpninger på 15-100 mm ved temperaturer ned til -15 oC.