close-pop-up.svg

weber EXM 715 understøp antifrost

Beskrivelse

weber EXM 715 Understøp antifrost er et sertifisert produkt for vinterbruk. Blandes kun med vann for å få en ekspanderende mørtel. Mørtelen har egenskaper som sikrer ekspansjon, støpelighet og fasthetsutvikling også i minusgrader. Etter nedfrysing gjenopptas fasthetsutviklingen hurtig. Ved støping ekspanderer massen i fersk tilstand som eliminerer risikoen for mangelfull utstøping. Ekspansjonen gir imidlertid ikke skadelige spenninger på konstruksjonen. Mørtelen er sertifisert etter BRO 2004 til -10 oC.

DoP weber EXM 715
Last ned(PDF, 105 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Produktdatablad weber EXM 715
Last ned(PDF, 65 KB)
Weber Bygg og Anlegg
Last ned(PDF, 10 MB)
Weber ekspanderende mørtel
Last ned(PDF, 2 MB)
Sikkerhetsdatablad weber EXM 715 understøp antifrost

weber EXM 715 understøp antifrost

DoP weber EXM 715
Last ned(PDF, 105 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Produktdatablad weber EXM 715
Last ned(PDF, 65 KB)
Weber Bygg og Anlegg
Last ned(PDF, 10 MB)
Weber ekspanderende mørtel
Last ned(PDF, 2 MB)
Sikkerhetsdatablad weber EXM 715 understøp antifrost
Beskrivelse

weber EXM 715 Understøp antifrost er et sertifisert produkt for vinterbruk. Blandes kun med vann for å få en ekspanderende mørtel. Mørtelen har egenskaper som sikrer ekspansjon, støpelighet og fasthetsutvikling også i minusgrader. Etter nedfrysing gjenopptas fasthetsutviklingen hurtig. Ved støping ekspanderer massen i fersk tilstand som eliminerer risikoen for mangelfull utstøping. Ekspansjonen gir imidlertid ikke skadelige spenninger på konstruksjonen. Mørtelen er sertifisert etter BRO 2004 til -10 oC.