close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

weber EXM 731 elementfugemørtel

Beskrivelse

Tixotrop ekspanderende mørtel/elementfugemørtel for fylling av betongelementfuger, steinmursfuger fra 10 mm og større. Som tixotropisk ekspanderende mørtel for understøpsarbeider og forankring av bolter. EXM 731 er en tørrbetong. Blandes kun med vann for å få en bruksklar tixotropisk, ekspanderende, frostbestandig og pumpbar mørtel. Trykkfasthet >40 MPa. EXM 731 finnes også i en vintervariant, EXM 741 som kan benyttes ned til -10°C.

Bruksområde

Bruksområde er stort ettersom vedheft og pumpbarhet er bra. EXM 731 benyttes til fuging mellom betongelement med fuger fra ca 10 mm der en god vedheft og tetthet er ønskelig. EXM 731 kan også benyttes til forsterkning og fuging av gamle steinbroer og kaier, fuging av betong og steinmurer, større sprekker i betong og hulrom mellom f.eks vegg og balkongplater, understøpsarbeider og forankring av bolter mm. Den tixotropiske konsistensen gjør EXM 731 meget godt egnet til vertikale fuger og arbeid der forskaling er vanskelig.

DoP weber EXM 731 expanderande fogbetong tix
Last ned(PDF, 522 KB)
Produktdatablad weber EXM 731
Last ned(PDF, 68 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Weber Bygg og Anlegg
Last ned(PDF, 10 MB)
Weber ekspanderende mørtel
Last ned(PDF, 2 MB)
Weber Fugemørtel
Last ned(PDF, 3 MB)
Weber tunneling solutions
Last ned(PDF, 3 MB)
EPD weber EXM 731
Last ned(PDF, 2 MB)
Sikkerhetsdatablad weber EXM 731 elementfugemørtel

weber EXM 731 elementfugemørtel

DoP weber EXM 731 expanderande fogbetong tix
Last ned(PDF, 522 KB)
Produktdatablad weber EXM 731
Last ned(PDF, 68 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Weber Bygg og Anlegg
Last ned(PDF, 10 MB)
Weber ekspanderende mørtel
Last ned(PDF, 2 MB)
Weber Fugemørtel
Last ned(PDF, 3 MB)
Weber tunneling solutions
Last ned(PDF, 3 MB)
EPD weber EXM 731
Last ned(PDF, 2 MB)
Sikkerhetsdatablad weber EXM 731 elementfugemørtel
Beskrivelse

Tixotrop ekspanderende mørtel/elementfugemørtel for fylling av betongelementfuger, steinmursfuger fra 10 mm og større. Som tixotropisk ekspanderende mørtel for understøpsarbeider og forankring av bolter. EXM 731 er en tørrbetong. Blandes kun med vann for å få en bruksklar tixotropisk, ekspanderende, frostbestandig og pumpbar mørtel. Trykkfasthet >40 MPa. EXM 731 finnes også i en vintervariant, EXM 741 som kan benyttes ned til -10°C.

Bruksområde

Bruksområde er stort ettersom vedheft og pumpbarhet er bra. EXM 731 benyttes til fuging mellom betongelement med fuger fra ca 10 mm der en god vedheft og tetthet er ønskelig. EXM 731 kan også benyttes til forsterkning og fuging av gamle steinbroer og kaier, fuging av betong og steinmurer, større sprekker i betong og hulrom mellom f.eks vegg og balkongplater, understøpsarbeider og forankring av bolter mm. Den tixotropiske konsistensen gjør EXM 731 meget godt egnet til vertikale fuger og arbeid der forskaling er vanskelig.