close-pop-up.svg

weber EXM OS

Beskrivelse

weber EXM OS er en ekspanderende mørtel med kornstørrelse 4 mm, sammensatt av sement, sand, ekspanderende, stabiliserende og plastifiserende stoffer. Mørtelen skal kun blandes med vann for å få en lettflytende og pumpbar mørtel. Mørtelen ekspanderer 0,5-2 % før avbinding. weber EXM OS har høy fasthet og har meget god frostbestandighet. Produktet er basert på lavalkali og sulfatresistent sement.

Bruksområde

Anbefales i sjikttykkelser 30-300 mm spesielt der det er krav til total utfylling og ekstra høy fasthet ønskes. 
- Innstøping og faststøping av betong- og stålkonstruksjoner. 
- Understøping av maskiner, skinner, brufundamenter, prefabrikkerte elementer og andre konstruksjoner. 
- Tetting av større sprekker. 
- Reparasjon av betongskader ved bruk av forskaling. 
- Faststøping av bolter og rekkverk. 

weber EXM OS kan også brukes til andre støpearbeider når det er krav til god vanntetthet og ekstra høy fasthet er beskrevet. 

Anbefalt brukstemperatur enn +2 til +30 °C.

Produktdatablad weber EXM OS
Last ned(PDF, 147 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Weber ekspanderende mørtel
Last ned(PDF, 2 MB)
Weber tunneling solutions
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad weber EXM OS

weber EXM OS

Produktdatablad weber EXM OS
Last ned(PDF, 147 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Weber ekspanderende mørtel
Last ned(PDF, 2 MB)
Weber tunneling solutions
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad weber EXM OS
Beskrivelse

weber EXM OS er en ekspanderende mørtel med kornstørrelse 4 mm, sammensatt av sement, sand, ekspanderende, stabiliserende og plastifiserende stoffer. Mørtelen skal kun blandes med vann for å få en lettflytende og pumpbar mørtel. Mørtelen ekspanderer 0,5-2 % før avbinding. weber EXM OS har høy fasthet og har meget god frostbestandighet. Produktet er basert på lavalkali og sulfatresistent sement.

Bruksområde

Anbefales i sjikttykkelser 30-300 mm spesielt der det er krav til total utfylling og ekstra høy fasthet ønskes. 
- Innstøping og faststøping av betong- og stålkonstruksjoner. 
- Understøping av maskiner, skinner, brufundamenter, prefabrikkerte elementer og andre konstruksjoner. 
- Tetting av større sprekker. 
- Reparasjon av betongskader ved bruk av forskaling. 
- Faststøping av bolter og rekkverk. 

weber EXM OS kan også brukes til andre støpearbeider når det er krav til god vanntetthet og ekstra høy fasthet er beskrevet. 

Anbefalt brukstemperatur enn +2 til +30 °C.