close-pop-up.svg

Weber Injeksjonsepoxy

Beskrivelse

Weber Injeksjonsepoxy er et to-komponent, løsningsmiddelfritt injiseringssystem basert på epoksyharpiks herdet med et polyamin. Weber Injeksjonsepoxy er meget lavviskøs (tyntflytende) og har derfor god inntregningsevne selv i svært tynne riss og sprekker. Betongen "sveises"/limes sammen slik at konstruksjonen for en stor del gjenvinner sine monolittiske egenskaper. Weber Injeksjonsepoxy har betydelig høyere mekanisk styrke enn sement med heftfasthet som overstiger en normal konstruksjonsbetongs strekkstyrke.

Bruksområde

Weber Injeksjonsepoxy er beregnet bruk ved reparasjon av betong/betongkonstruksjoner der hensikten med utbedringen enten er styrkegjenvinning (monolittisk konstruksjon), tetting eller korrosjonsbeskyttelse. 

- Riss/sprekkdannelser i betong/betongkonstruksjoner 
- Bom-/svinnriss ved gulvpuss (påstøp) 
- Brudd i prefabrikerte betongelementer 
- Tetting av lekkasje/vanngjennomgang i betong/betongkonstruksjoner /tunneler, dammer, bassenger etc.

Produktdatablad Weber Injeksjonsepoxy
Last ned(PDF, 66 KB)
Sikkerhetsdatablad Weber Injeksjonsepoxy komponent B
Last ned(PDF, 337 KB)
Sikkerhetsdatablad Weber Injeksjonsepoxy

Weber Injeksjonsepoxy

Produktdatablad Weber Injeksjonsepoxy
Last ned(PDF, 66 KB)
Sikkerhetsdatablad Weber Injeksjonsepoxy komponent B
Last ned(PDF, 337 KB)
Sikkerhetsdatablad Weber Injeksjonsepoxy
Beskrivelse

Weber Injeksjonsepoxy er et to-komponent, løsningsmiddelfritt injiseringssystem basert på epoksyharpiks herdet med et polyamin. Weber Injeksjonsepoxy er meget lavviskøs (tyntflytende) og har derfor god inntregningsevne selv i svært tynne riss og sprekker. Betongen "sveises"/limes sammen slik at konstruksjonen for en stor del gjenvinner sine monolittiske egenskaper. Weber Injeksjonsepoxy har betydelig høyere mekanisk styrke enn sement med heftfasthet som overstiger en normal konstruksjonsbetongs strekkstyrke.

Bruksområde

Weber Injeksjonsepoxy er beregnet bruk ved reparasjon av betong/betongkonstruksjoner der hensikten med utbedringen enten er styrkegjenvinning (monolittisk konstruksjon), tetting eller korrosjonsbeskyttelse. 

- Riss/sprekkdannelser i betong/betongkonstruksjoner 
- Bom-/svinnriss ved gulvpuss (påstøp) 
- Brudd i prefabrikerte betongelementer 
- Tetting av lekkasje/vanngjennomgang i betong/betongkonstruksjoner /tunneler, dammer, bassenger etc.