close-pop-up.svg

Weber Lade grout

Beskrivelse

Weber Lade-grout er tørrmørtel som etter blanding med vann skaper gysemasser med forbedret flyt, stabilitet og pumpeegenskaper. Er utviklet spesielt for å gjøre arbeidsutførelsen med gysing (grouting) av kabelkanaler enklere, sikrere og for å oppnå et betydelig forbedret sluttresultat. Er også velegnet og anvendes for annen gysing i fjell og løsemasse av forankringer, bolter og stag. 

Weber Lade-grout er sammensatt av sement og en avstemt mengde stabiliserende og organiske polymerer som normalt skal blandes kun med vann. weber Lade-grout øker kvaliteten og forbedrer sluttproduktet, spesielt fordi arbeidsutførelsen blir enklere, kan utføres mer robust, men med bedre kontroll og sikrere resultat. Dette gjelder særlig under blanding og fordi massen beholder fluiditet og pumpbarhet godt over tid, både med økende pumpetrykk og under varierende temperaturforhold. weber Lade-grout gir masser med thixotropi, uten segregasjon, der spesielt vannseparasjon er eliminert. Dermed sikres massens stabilitet, i plastisk, herdnede og herdet tilstand. Dette fortrinn er spesielt viktig under gysing av lange horisontale og spesielt vertikale kabelkanaler. weber Lade-grout har betydelig øket evne til å motstå utvasking ved arbeider i og under vann, spesielt når den blandes med mindre mengder vann.

Bruksområde

Weber Lade-grout er spesielt tiltenkt: 
- Gysing av kanaler etter oppspenning av kablene i etterspente betongkonstruksjoner og andre kabelforankringer 
- Sikrer den beste beskyttelse mot korrosjon ved fullstendig fylling av kanalene med homogen og høyverdig gysemasse. 

Weber Lade-grout er også velegnet for å benyttes til: 
- Thixotrope gysemasser, spesielt for lange fjell og løsemasseforankringer og kontaktinjeksjoner. 
- All gysing av bolter. Spesielt stivere gysemasser som henger godt i vertikale hull blir også lett pumpbar. 
- Gysemasser som gir betydelig økning av massenes evne til å motstå utvasking ved arbeider i og under vann. 

Weber Lade-grout har gjennomgått omfattende testing ved og av SINTEF Trondheim, som dokumenterer at produktet og verifiserer at beskrevet anvendelse tilfredsstiller alle krav, med god margin. Det gjelder både gjeldende krav så vel som alle foreliggende forslag til nye skjerpede krav fra alle pågående revisjoner, av: NS EN 9344, NS EN 445, NS EN 446, NS EN 447 samt NB Publ 14. På forespørsel kan denne dokumentasjon fremlegges, samlet eller som delrapporter. og ved bestilling kan avtale inngås om bistand til utarbeiding av påkrevet dokumentasjon arbeidsprosedyrer spesielt.

Produktdatablad Weber Lade grout
Last ned(PDF, 59 KB)
Sikkerhetsdatablad Weber Lade grout

Weber Lade grout

Produktdatablad Weber Lade grout
Last ned(PDF, 59 KB)
Sikkerhetsdatablad Weber Lade grout
Beskrivelse

Weber Lade-grout er tørrmørtel som etter blanding med vann skaper gysemasser med forbedret flyt, stabilitet og pumpeegenskaper. Er utviklet spesielt for å gjøre arbeidsutførelsen med gysing (grouting) av kabelkanaler enklere, sikrere og for å oppnå et betydelig forbedret sluttresultat. Er også velegnet og anvendes for annen gysing i fjell og løsemasse av forankringer, bolter og stag. 

Weber Lade-grout er sammensatt av sement og en avstemt mengde stabiliserende og organiske polymerer som normalt skal blandes kun med vann. weber Lade-grout øker kvaliteten og forbedrer sluttproduktet, spesielt fordi arbeidsutførelsen blir enklere, kan utføres mer robust, men med bedre kontroll og sikrere resultat. Dette gjelder særlig under blanding og fordi massen beholder fluiditet og pumpbarhet godt over tid, både med økende pumpetrykk og under varierende temperaturforhold. weber Lade-grout gir masser med thixotropi, uten segregasjon, der spesielt vannseparasjon er eliminert. Dermed sikres massens stabilitet, i plastisk, herdnede og herdet tilstand. Dette fortrinn er spesielt viktig under gysing av lange horisontale og spesielt vertikale kabelkanaler. weber Lade-grout har betydelig øket evne til å motstå utvasking ved arbeider i og under vann, spesielt når den blandes med mindre mengder vann.

Bruksområde

Weber Lade-grout er spesielt tiltenkt: 
- Gysing av kanaler etter oppspenning av kablene i etterspente betongkonstruksjoner og andre kabelforankringer 
- Sikrer den beste beskyttelse mot korrosjon ved fullstendig fylling av kanalene med homogen og høyverdig gysemasse. 

Weber Lade-grout er også velegnet for å benyttes til: 
- Thixotrope gysemasser, spesielt for lange fjell og løsemasseforankringer og kontaktinjeksjoner. 
- All gysing av bolter. Spesielt stivere gysemasser som henger godt i vertikale hull blir også lett pumpbar. 
- Gysemasser som gir betydelig økning av massenes evne til å motstå utvasking ved arbeider i og under vann. 

Weber Lade-grout har gjennomgått omfattende testing ved og av SINTEF Trondheim, som dokumenterer at produktet og verifiserer at beskrevet anvendelse tilfredsstiller alle krav, med god margin. Det gjelder både gjeldende krav så vel som alle foreliggende forslag til nye skjerpede krav fra alle pågående revisjoner, av: NS EN 9344, NS EN 445, NS EN 446, NS EN 447 samt NB Publ 14. På forespørsel kan denne dokumentasjon fremlegges, samlet eller som delrapporter. og ved bestilling kan avtale inngås om bistand til utarbeiding av påkrevet dokumentasjon arbeidsprosedyrer spesielt.