close-pop-up.svg

Weber Pussmørtel B20

Beskrivelse

Weber Pussmørtel B20 er en mørtel til puss av gulv og vegger i svømmebasseng. Mørtelen er sammensatt av gradert sand 0-2,0 mm. og lavalkaliesement.

Bruksområde

Weber Pussmørtel B20 er en mørtel til puss av gulv og vegger i svømmebasseng.

Produktdatablad Weber Pussmørtel B20
Last ned(PDF, 60 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Sikkerhetsdatablad Weber Pussmørtel B20

Weber Pussmørtel B20

Produktdatablad Weber Pussmørtel B20
Last ned(PDF, 60 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Sikkerhetsdatablad Weber Pussmørtel B20
Beskrivelse

Weber Pussmørtel B20 er en mørtel til puss av gulv og vegger i svømmebasseng. Mørtelen er sammensatt av gradert sand 0-2,0 mm. og lavalkaliesement.

Bruksområde

Weber Pussmørtel B20 er en mørtel til puss av gulv og vegger i svømmebasseng.