close-pop-up.svg

Weber Radonsperre

Beskrivelse

Weber Radonsystem er utviklet og tilpasset bruksgruppe B for alle typer ringmurssystemer og gulvkonstruksjoner. Systemet er optimalisert for nordiske forhold med produkter som fungerer svært godt i fuktig klima med store temperaturforandringer.

Bruksområde

Weber Radonsperre benyttes til beskyttelse mot radon. Sperren er utviklet og tilpasset bruksgruppe B for alle typer ringmurssystemer og gulvkonstruksjoner. Radonsperren er optimalisert for nordiske forhold med tilhørende produkter som fungerer svært godt i fuktig klima med store temperaturforandringer.

Produktdatablad Weber Radonsperre
Last ned(PDF, 51 KB)
Weber Radonsystem
Last ned(PDF, 6 MB)

Weber Radonsperre

Produktdatablad Weber Radonsperre
Last ned(PDF, 51 KB)
Weber Radonsystem
Last ned(PDF, 6 MB)
Beskrivelse

Weber Radonsystem er utviklet og tilpasset bruksgruppe B for alle typer ringmurssystemer og gulvkonstruksjoner. Systemet er optimalisert for nordiske forhold med produkter som fungerer svært godt i fuktig klima med store temperaturforandringer.

Bruksområde

Weber Radonsperre benyttes til beskyttelse mot radon. Sperren er utviklet og tilpasset bruksgruppe B for alle typer ringmurssystemer og gulvkonstruksjoner. Radonsperren er optimalisert for nordiske forhold med tilhørende produkter som fungerer svært godt i fuktig klima med store temperaturforandringer.