close-pop-up.svg

weber REP 931 reparasjonsmørtel

Beskrivelse

weber REP 931 er en tørrbetong. Blandes kun med vann for å oppnå en bruksferdig pumpbar betong. I herdet tilstand har betongen god bestandighet mot blant annet salter. Trykkfasthet >50 MPa, klasse C40/50 ved lettflytende konsistens. REP 931 oppfyller EN 1504 – 3 Reparasjonsklasse R4.

REP 931 har lav resistivitet, noe som gjør den egnet som underlag eller som innstøpingsmasse for katodisk beskyttelse.

REP 931 kan leveres med PP fiber. Fiber påvirker reologien positivt og minsker eventuelle problem med plastiske krymp sprekker.

Bruksområde

REP 931 benyttes til betongstøping og påstøper der det er ønskelig å bruke en flytende, pumpbar, høyfast betong med god bestandighet. REP 931 benyttes ved støping av konstruksjoner fra normalt 30 mm tykkelse. Rep 931 er spesielt egnet som utfylling eller avrettingsbetong der en rask uttørking er ønskelig (baderomsgulv, avretting av mindre gulvarealer mm). Der REP 931 legges med forankring til underliggende betong bør denne ha tilsvarende fasthet som B35. REP 931 er spesielt egnet for å pumpes med en skrue eller stempelpumpe. Betongen er også godt egnet for støping av benkeplater, dekor og bruksgjenstander der det ønskes en jevn, glatt og hard betongoverflate når det støpes mot en glatt forskaling. Betongen fyller ut formen meget godt og gir en jevn fin overflate ved litt vibrering. Viktig med tildekking for å hindre kantreisning eller svinnriss.

DoP weber REP 931
Last ned(PDF, 531 KB)
Produktdatablad weber REP 931
Last ned(PDF, 68 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Weber Fugemørtel
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad weber REP 931 reparasjonsmørtel

weber REP 931 reparasjonsmørtel

DoP weber REP 931
Last ned(PDF, 531 KB)
Produktdatablad weber REP 931
Last ned(PDF, 68 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Weber Fugemørtel
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad weber REP 931 reparasjonsmørtel
Beskrivelse

weber REP 931 er en tørrbetong. Blandes kun med vann for å oppnå en bruksferdig pumpbar betong. I herdet tilstand har betongen god bestandighet mot blant annet salter. Trykkfasthet >50 MPa, klasse C40/50 ved lettflytende konsistens. REP 931 oppfyller EN 1504 – 3 Reparasjonsklasse R4.

REP 931 har lav resistivitet, noe som gjør den egnet som underlag eller som innstøpingsmasse for katodisk beskyttelse.

REP 931 kan leveres med PP fiber. Fiber påvirker reologien positivt og minsker eventuelle problem med plastiske krymp sprekker.

Bruksområde

REP 931 benyttes til betongstøping og påstøper der det er ønskelig å bruke en flytende, pumpbar, høyfast betong med god bestandighet. REP 931 benyttes ved støping av konstruksjoner fra normalt 30 mm tykkelse. Rep 931 er spesielt egnet som utfylling eller avrettingsbetong der en rask uttørking er ønskelig (baderomsgulv, avretting av mindre gulvarealer mm). Der REP 931 legges med forankring til underliggende betong bør denne ha tilsvarende fasthet som B35. REP 931 er spesielt egnet for å pumpes med en skrue eller stempelpumpe. Betongen er også godt egnet for støping av benkeplater, dekor og bruksgjenstander der det ønskes en jevn, glatt og hard betongoverflate når det støpes mot en glatt forskaling. Betongen fyller ut formen meget godt og gir en jevn fin overflate ved litt vibrering. Viktig med tildekking for å hindre kantreisning eller svinnriss.