close-pop-up.svg

weber Sprøyterep EKM

Beskrivelse

Weber Sprøyterep EKM er en spesialmørtel basert på sement, fraksjonssand og tilsetningsstoffer. Inneholder ikke flyveaske eller silica. Mørtelen er spesialtilpasset for å ha gunstige egenskaper for tiltenkt anvendelse.

Bruksområde

Weber Sprøyterep EKM er spesielt beregnet til innsprøyting av bånd, nett og anoder i forbindelse med katodisk beskyttelse av betong samt ved realkalisering.

Til mekanisk reparasjon av betongkonstruksjoner utført ved tørrsprøyting, anbefales Weber Sprøyterep T, gjerne i kombinasjon med Weber Sprøyterep EKM.

NB! Tiltenkt anvendelse og bruk må vurderes ved hvert tilfelle.

Produktdatablad weber Sprøyterep EKM
Last ned(PDF, 55 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Sikkerhetsdatablad weber Sprøyterep EKM

weber Sprøyterep EKM

Produktdatablad weber Sprøyterep EKM
Last ned(PDF, 55 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Sikkerhetsdatablad weber Sprøyterep EKM
Beskrivelse

Weber Sprøyterep EKM er en spesialmørtel basert på sement, fraksjonssand og tilsetningsstoffer. Inneholder ikke flyveaske eller silica. Mørtelen er spesialtilpasset for å ha gunstige egenskaper for tiltenkt anvendelse.

Bruksområde

Weber Sprøyterep EKM er spesielt beregnet til innsprøyting av bånd, nett og anoder i forbindelse med katodisk beskyttelse av betong samt ved realkalisering.

Til mekanisk reparasjon av betongkonstruksjoner utført ved tørrsprøyting, anbefales Weber Sprøyterep T, gjerne i kombinasjon med Weber Sprøyterep EKM.

NB! Tiltenkt anvendelse og bruk må vurderes ved hvert tilfelle.