close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Weber Steinlim

Beskrivelse

Weber Steinlim er et mellomtykt lim/mørtelmasse for innvendig og utvendig bruk på både gulv og vegg.

Sjikttykkelser fra 5 til 30 mm. Massen kan benyttes til innstøping av varmekabler. Massens sammensetning reduserer faren for misfarging av naturstein og kalkutfelling.

Bruksområde

Weber Steinlim benyttes til liming av fabrikkfremstilt kalibrert og naturlig ukalibrert skifer, natur- og betongstein. Anvendes også som lim på membran webertec Superflex D2. Fuging kan tidligst gjøres ca 1 døgn etter liming med f.eks weber rapid grout eller Weber Skiferfug.

DoP Weber Steinlim
Last ned(PDF, 350 KB)
Produktdatablad Weber Steinlim
Last ned(PDF, 56 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
EPD Weber Steinlim
Last ned(PDF, 2 MB)
Weber produkter for anleggsgartnere
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad Weber Steinlim
ECO Product Weber Steinlim

Weber Steinlim

DoP Weber Steinlim
Last ned(PDF, 350 KB)
Produktdatablad Weber Steinlim
Last ned(PDF, 56 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
EPD Weber Steinlim
Last ned(PDF, 2 MB)
Weber produkter for anleggsgartnere
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad Weber Steinlim
ECO Product Weber Steinlim
Beskrivelse

Weber Steinlim er et mellomtykt lim/mørtelmasse for innvendig og utvendig bruk på både gulv og vegg.

Sjikttykkelser fra 5 til 30 mm. Massen kan benyttes til innstøping av varmekabler. Massens sammensetning reduserer faren for misfarging av naturstein og kalkutfelling.

Bruksområde

Weber Steinlim benyttes til liming av fabrikkfremstilt kalibrert og naturlig ukalibrert skifer, natur- og betongstein. Anvendes også som lim på membran webertec Superflex D2. Fuging kan tidligst gjøres ca 1 døgn etter liming med f.eks weber rapid grout eller Weber Skiferfug.