close-pop-up.svg

Weber Steinlim

Beskrivelse

Weber Steinlim er et mellomtykt lim/mørtelmasse for innvendig og utvendig bruk på både gulv og vegg.

Sjikttykkelser fra 5 til 30 mm. Massen kan benyttes til innstøping av varmekabler. Massens sammensetning reduserer faren for misfarging av naturstein og kalkutfelling.

Bruksområde

Weber Steinlim benyttes til liming av fabrikkfremstilt kalibrert og naturlig ukalibrert skifer, natur- og betongstein. Anvendes også som lim på membran webertec Superflex D2. Fuging kan tidligst gjøres ca 1 døgn etter liming med f.eks weber rapid grout eller Weber Skiferfug.

DoP Weber Steinlim
Last ned(PDF, 350 KB)
Produktdatablad Weber Steinlim
Last ned(PDF, 56 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
EPD Weber Steinlim
Last ned(PDF, 2 MB)
Weber produkter for anleggsgartnere
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad Weber Steinlim
ECO Product Weber Steinlim

Weber Steinlim

DoP Weber Steinlim
Last ned(PDF, 350 KB)
Produktdatablad Weber Steinlim
Last ned(PDF, 56 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
EPD Weber Steinlim
Last ned(PDF, 2 MB)
Weber produkter for anleggsgartnere
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad Weber Steinlim
ECO Product Weber Steinlim
Beskrivelse

Weber Steinlim er et mellomtykt lim/mørtelmasse for innvendig og utvendig bruk på både gulv og vegg.

Sjikttykkelser fra 5 til 30 mm. Massen kan benyttes til innstøping av varmekabler. Massens sammensetning reduserer faren for misfarging av naturstein og kalkutfelling.

Bruksområde

Weber Steinlim benyttes til liming av fabrikkfremstilt kalibrert og naturlig ukalibrert skifer, natur- og betongstein. Anvendes også som lim på membran webertec Superflex D2. Fuging kan tidligst gjøres ca 1 døgn etter liming med f.eks weber rapid grout eller Weber Skiferfug.