close-pop-up.svg

Weber Tørrbetong B35M45

Beskrivelse

Tørrmørtel som kun skal blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for støping, muring og reparasjoner. Produktet er basert på sement og natursand. For profesjonell bruk.

Bruksområde

Benyttes både innendørs og utendørs. Benyttes til støpearbeider som krever høyere fasthet eller større støpetykkelser som fundamenter, søyler, trapper, og andre konstruksjoner som eventuelt kan få høyere påkjenning. Brukstemperatur ca. + 5°C og varmere.

Produktdatablad Weber Tørrbetong B35M45
Last ned(PDF, 134 KB)
Weber produkter for anleggsgartnere
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad Weber Tørrbetong B35M45

Weber Tørrbetong B35M45

Produktdatablad Weber Tørrbetong B35M45
Last ned(PDF, 134 KB)
Weber produkter for anleggsgartnere
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad Weber Tørrbetong B35M45
Beskrivelse

Tørrmørtel som kun skal blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for støping, muring og reparasjoner. Produktet er basert på sement og natursand. For profesjonell bruk.

Bruksområde

Benyttes både innendørs og utendørs. Benyttes til støpearbeider som krever høyere fasthet eller større støpetykkelser som fundamenter, søyler, trapper, og andre konstruksjoner som eventuelt kan få høyere påkjenning. Brukstemperatur ca. + 5°C og varmere.