close-pop-up.svg

Weber Understøp

Beskrivelse

Weber Understøp er en ekspanderende mørtel med kornstørrelse 2 mm, sammensatt av sement, sand, ekspanderende, stabiliserende og plastiserende stoffer. Mørtelen ekspanderer 0,5-1% før avbinding og kan benyttes både innendørs og utendørs.

Bruksområde

- Understøping av maskiner, skinner, brufundamenter, prefabrikkerte elementer og andre konstruksjoner 
- Tetting av større sprekker 
- Reparasjon av betongskader ved bruk av forskaling 
- Faststøping av bolter og rekkverk 

Massen er tilpasset og anbefales i skjikttykkelser/spalteåpninger på 10-150 mm ved temperaturer høyere enn +5 °C. Ved støping i tykkere lag tilsettes pukk, fortrinnsvis 5-12 mm med ca. 5 kg pr. 25 kg sekk.

DoP Weber Understøp
Last ned(PDF, 348 KB)
Produktdatablad Weber Understøp
Last ned(PDF, 60 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
EPD Weber Understøp
Last ned(PDF, 2 MB)
Weber Betongrehabilitering
Last ned(PDF, 2 MB)
Weber Bygg og Anlegg
Last ned(PDF, 10 MB)
Weber ekspanderende mørtel
Last ned(PDF, 2 MB)
Weber tunneling solutions
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad Weber Understøp
ECO Product Weber Understøp

Weber Understøp

DoP Weber Understøp
Last ned(PDF, 348 KB)
Produktdatablad Weber Understøp
Last ned(PDF, 60 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
EPD Weber Understøp
Last ned(PDF, 2 MB)
Weber Betongrehabilitering
Last ned(PDF, 2 MB)
Weber Bygg og Anlegg
Last ned(PDF, 10 MB)
Weber ekspanderende mørtel
Last ned(PDF, 2 MB)
Weber tunneling solutions
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad Weber Understøp
ECO Product Weber Understøp
Beskrivelse

Weber Understøp er en ekspanderende mørtel med kornstørrelse 2 mm, sammensatt av sement, sand, ekspanderende, stabiliserende og plastiserende stoffer. Mørtelen ekspanderer 0,5-1% før avbinding og kan benyttes både innendørs og utendørs.

Bruksområde

- Understøping av maskiner, skinner, brufundamenter, prefabrikkerte elementer og andre konstruksjoner 
- Tetting av større sprekker 
- Reparasjon av betongskader ved bruk av forskaling 
- Faststøping av bolter og rekkverk 

Massen er tilpasset og anbefales i skjikttykkelser/spalteåpninger på 10-150 mm ved temperaturer høyere enn +5 °C. Ved støping i tykkere lag tilsettes pukk, fortrinnsvis 5-12 mm med ca. 5 kg pr. 25 kg sekk.