close-pop-up.svg

Weber V-ga

Beskrivelse

Weber V-ga er et tilsetningsstoff i pulverform sammensatt av stabiliserende og organiske polymerer som tilsatt i sement, mørtel og betong i blanding med vann skaper masse med betydelig forbedring av flyt og pumpeegenskaper. V-ga er utviklet spesielt for å gjøre arbeidsutførelsen med gysing (grouting) av kabelkanaler enklere, sikrere med korrekt sluttresultat. 

V-ga er også velegnet til annen gysing av forankringer, bolter og stag i fjell og løsmasser. Arbeidsutførelsen blir enklere, kan utføres mer robust som gir bedre kontroll og sikrere resultat. Massen beholder fluiditet og pumpbarhet godt over tid, både med økende pumpetrykk og under varierende temperaturforhold. Weber V-ga bidrar til en meget god dispergering, partikkelfordeling, tiksotropi og eliminierer vannseparasjon. Dette sikrer massenes stabilitet i plastisk og herdet tilstand. Disse egenskapene er spesielt viktig under gysing av lange horisontale og spesielt vertikale kabelkanaler. Weber V-ga gir betydelig økning av massenes evne til å motstå utvasking ved arbeider i vann, spesielt ved høyere dosering.

Bruksområde

Weber V-ga er spesielt tiltenkt: 
- Gysing av kanaler etter oppspenning av kablene i etterspente betongkonstruksjoner og andre kabelforankringer. 
- Sikker beskyttelse mot korrosjon ved fullstending fylling av kanaler med homogen og høyverdig gysemasse. 
- V-ga er også velegnet for å tilvirke tiksotrope gysemasser, spesielt for lange fjell og løsemasseforankringer og kontaktinjeksjoner. 

V-ga er spesielt tilpasset Norcem FA sement, men andre typer sement kan brukes, om nødvendig med mindre justeringer. V-ga har gjennomgått omfattende testing ved SINTEF hvor det dokumenteres at produktet med beskrevet anvendelse tilfredsstiller gjeldende krav i NS EN 9344, NS EN 445, NS EN 446, NS EN 447 samt NB Publ 14. På forespørsel kan denne dokumentasjon fremlegges, samlet eller som delrapporter.

DoP Weber V-ga
Last ned(PDF, 317 KB)
Produktdatablad Weber V-ga
Last ned(PDF, 59 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Sikkerhetsdatablad Weber V-ga

Weber V-ga

DoP Weber V-ga
Last ned(PDF, 317 KB)
Produktdatablad Weber V-ga
Last ned(PDF, 59 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Sikkerhetsdatablad Weber V-ga
Beskrivelse

Weber V-ga er et tilsetningsstoff i pulverform sammensatt av stabiliserende og organiske polymerer som tilsatt i sement, mørtel og betong i blanding med vann skaper masse med betydelig forbedring av flyt og pumpeegenskaper. V-ga er utviklet spesielt for å gjøre arbeidsutførelsen med gysing (grouting) av kabelkanaler enklere, sikrere med korrekt sluttresultat. 

V-ga er også velegnet til annen gysing av forankringer, bolter og stag i fjell og løsmasser. Arbeidsutførelsen blir enklere, kan utføres mer robust som gir bedre kontroll og sikrere resultat. Massen beholder fluiditet og pumpbarhet godt over tid, både med økende pumpetrykk og under varierende temperaturforhold. Weber V-ga bidrar til en meget god dispergering, partikkelfordeling, tiksotropi og eliminierer vannseparasjon. Dette sikrer massenes stabilitet i plastisk og herdet tilstand. Disse egenskapene er spesielt viktig under gysing av lange horisontale og spesielt vertikale kabelkanaler. Weber V-ga gir betydelig økning av massenes evne til å motstå utvasking ved arbeider i vann, spesielt ved høyere dosering.

Bruksområde

Weber V-ga er spesielt tiltenkt: 
- Gysing av kanaler etter oppspenning av kablene i etterspente betongkonstruksjoner og andre kabelforankringer. 
- Sikker beskyttelse mot korrosjon ved fullstending fylling av kanaler med homogen og høyverdig gysemasse. 
- V-ga er også velegnet for å tilvirke tiksotrope gysemasser, spesielt for lange fjell og løsemasseforankringer og kontaktinjeksjoner. 

V-ga er spesielt tilpasset Norcem FA sement, men andre typer sement kan brukes, om nødvendig med mindre justeringer. V-ga har gjennomgått omfattende testing ved SINTEF hvor det dokumenteres at produktet med beskrevet anvendelse tilfredsstiller gjeldende krav i NS EN 9344, NS EN 445, NS EN 446, NS EN 447 samt NB Publ 14. På forespørsel kan denne dokumentasjon fremlegges, samlet eller som delrapporter.