close-pop-up.svg

webertec Superflex 10 Bitumen

Beskrivelse

webertec Superflex 10 er en miljøvennlig og løsemiddelfri, høyfleksibel 2-komponent bitumen tettemasse for permanent vanntetting av bygninger under terrengnivå. Bestående av bitumen, kunststoff og fyllstoff av EPS. Offisielt testsertifikat for vanntetting under bakken, fra MPA. CE merket etter DIN EN 15814. 

PRODUKTEGENSKAPER 
· 1.1 mm våtfilm tykkelse gir ca 1 mm tørrfilm tykkelse 
· Egnet for mineralske underlag som f.eks. kalkstein, teglstein, betongstein, betong, porebetong, puss og støp, eventuelt pusslag før påføring på murverk er ikke nødvendig 
· Regnbestandig etter ca 2,5-3 timer ved 4 mm tykkelse 
· Bestandig mot aggressive stoffer i bakken som aggressivt vann for betong, sulfatbestandig etter DIN 4030 
· Bestandig mot veisalt og frost i herdet tilstand 
· Radontett 

GENERELL INFORMASJON 
· For stående og trykkende sigevann må den armerte betongkonstruksjonen tilfredsstille NS EN 206 og NS EN 1045 
· Ved sterk sol, ta forhåndsregler for å unngå for hurtig uttørking. Arbeid i skyggen eller sette opp presenning for å lage skygge 
· Ikke lim isolasjonsplater eller fyll inntil muren før materialet har tørket 
· For beskyttelse av vanntettingen anbefales det å påføre en drenerende og beskyttende folie/duk/plate 
· Standarden DIN EN 18195 del 1-10 skal følges 
· All data er basert på +20°C og 70% RF, hvis annet ikke er angitt 
· Ved vanntetting av plasstøpt vanntett betong i skjøter og ender skal eventuelle retningslinjer for vanntett betong følges 
· Produktet skal ikke blandes med annet bygningsmateriale

Bruksområde

· Vanntetting av bygninger i grunnen 
· Vanntetting under støp i andre konstruksjoner 

For utvendig vanntetting av konstruksjoner i kontakt med jord, som kjellervegger, gulv, fundamenter, garasjedekker og garasjehus under bakken. Vanntettingssystemet kan også brukes under påstøper som mellomliggende vanntetting av bad og våtrom, balkonger og terrasser uten oppvarmet rom under. Produktet kan også brukes til punkt- og helliming av EPS, XPS og mineralullioslasjon for isolering i grunnen, som f.eks. Perimate DI, Perimate DS eller Roofmate SL-A.

DoP webertec Superflex 10
Last ned(PDF, 773 KB)
Produktdatablad webertec superflex 10
Last ned(PDF, 83 KB)
Sikkerhetsdatablad webertec Superflex 10 komponent B
Last ned(PDF, 318 KB)
Weber Bygg og Anlegg
Last ned(PDF, 10 MB)
Sikkerhetsdatablad webertec Superflex 10 Bitumen

webertec Superflex 10 Bitumen

DoP webertec Superflex 10
Last ned(PDF, 773 KB)
Produktdatablad webertec superflex 10
Last ned(PDF, 83 KB)
Sikkerhetsdatablad webertec Superflex 10 komponent B
Last ned(PDF, 318 KB)
Weber Bygg og Anlegg
Last ned(PDF, 10 MB)
Sikkerhetsdatablad webertec Superflex 10 Bitumen
Beskrivelse

webertec Superflex 10 er en miljøvennlig og løsemiddelfri, høyfleksibel 2-komponent bitumen tettemasse for permanent vanntetting av bygninger under terrengnivå. Bestående av bitumen, kunststoff og fyllstoff av EPS. Offisielt testsertifikat for vanntetting under bakken, fra MPA. CE merket etter DIN EN 15814. 

PRODUKTEGENSKAPER 
· 1.1 mm våtfilm tykkelse gir ca 1 mm tørrfilm tykkelse 
· Egnet for mineralske underlag som f.eks. kalkstein, teglstein, betongstein, betong, porebetong, puss og støp, eventuelt pusslag før påføring på murverk er ikke nødvendig 
· Regnbestandig etter ca 2,5-3 timer ved 4 mm tykkelse 
· Bestandig mot aggressive stoffer i bakken som aggressivt vann for betong, sulfatbestandig etter DIN 4030 
· Bestandig mot veisalt og frost i herdet tilstand 
· Radontett 

GENERELL INFORMASJON 
· For stående og trykkende sigevann må den armerte betongkonstruksjonen tilfredsstille NS EN 206 og NS EN 1045 
· Ved sterk sol, ta forhåndsregler for å unngå for hurtig uttørking. Arbeid i skyggen eller sette opp presenning for å lage skygge 
· Ikke lim isolasjonsplater eller fyll inntil muren før materialet har tørket 
· For beskyttelse av vanntettingen anbefales det å påføre en drenerende og beskyttende folie/duk/plate 
· Standarden DIN EN 18195 del 1-10 skal følges 
· All data er basert på +20°C og 70% RF, hvis annet ikke er angitt 
· Ved vanntetting av plasstøpt vanntett betong i skjøter og ender skal eventuelle retningslinjer for vanntett betong følges 
· Produktet skal ikke blandes med annet bygningsmateriale

Bruksområde

· Vanntetting av bygninger i grunnen 
· Vanntetting under støp i andre konstruksjoner 

For utvendig vanntetting av konstruksjoner i kontakt med jord, som kjellervegger, gulv, fundamenter, garasjedekker og garasjehus under bakken. Vanntettingssystemet kan også brukes under påstøper som mellomliggende vanntetting av bad og våtrom, balkonger og terrasser uten oppvarmet rom under. Produktet kan også brukes til punkt- og helliming av EPS, XPS og mineralullioslasjon for isolering i grunnen, som f.eks. Perimate DI, Perimate DS eller Roofmate SL-A.