close-pop-up.svg

Connect Hygieneklips 0196

Beskrivelse

Klips av fjærstål for fasthold av DS-absorbenter for å klare trykket ved rengjøring.

Connect Hygieneklips 0196

Beskrivelse

Klips av fjærstål for fasthold av DS-absorbenter for å klare trykket ved rengjøring.