close-pop-up.svg

Connect klips for avslutn. plate 1080

Beskrivelse

Connect klips 1080 for låsing av avslutningsplate mot vegglist.

Connect klips for avslutn. plate 1080

Beskrivelse

Connect klips 1080 for låsing av avslutningsplate mot vegglist.