close-pop-up.svg

CONNECT OPPHENGSKLIPS 0547

Beskrivelse

Klips for montering av tilpasnings-
plater med DS og DG kant.

CONNECT OPPHENGSKLIPS 0547

Beskrivelse

Klips for montering av tilpasnings-
plater med DS og DG kant.