close-pop-up.svg

CONNECT PANELFESTE 0218

Beskrivelse

Klips for fasthold av plater med DP-kant.

CONNECT PANELFESTE 0218

Beskrivelse

Klips for fasthold av plater med DP-kant.