close-pop-up.svg

Connect Skrueanker betong 4000

Beskrivelse

Skrue for betong. Gullkromatisert, herdet stål. Hode med T20 spor. Bordybde 40 mm, bordiameter 4 mm. Tillatt belastning 266 N.

Connect Skrueanker betong 4000

Beskrivelse

Skrue for betong. Gullkromatisert, herdet stål. Hode med T20 spor. Bordybde 40 mm, bordiameter 4 mm. Tillatt belastning 266 N.