close-pop-up.svg

Weber Tørrlesket hydratkalk

Beskrivelse

weber Tørrlesket hydratkalk er en ren hydratkalk (luftkalk) og et ikke hydraulisk bindemiddel. På grunn av stor finhet er den velegnet som bindemiddel i kalkbaserte pussmørtler. Pussmørtel basert på Weber Tørrlesket hydratkalk herder i samband med luftens CO2 og må ikke brukes ved lave temperaturer.

Weber Tørrlesket hydratkalk tilfredstiller kravene i NS-EN 459-1.

Oppblandet som slurry er massen også velegnet som smøremiddel i pumpeslangerførpumping.

Bruksområde

- Bindemiddel til mur- og pussmørtel 
- Kalkmaling, hvitting 
- Slurry for smøring av pumpeslanger

Sikkerhetsdatablad Weber Tørrlesket hydratkalk

Weber Tørrlesket hydratkalk

Sikkerhetsdatablad Weber Tørrlesket hydratkalk
Beskrivelse

weber Tørrlesket hydratkalk er en ren hydratkalk (luftkalk) og et ikke hydraulisk bindemiddel. På grunn av stor finhet er den velegnet som bindemiddel i kalkbaserte pussmørtler. Pussmørtel basert på Weber Tørrlesket hydratkalk herder i samband med luftens CO2 og må ikke brukes ved lave temperaturer.

Weber Tørrlesket hydratkalk tilfredstiller kravene i NS-EN 459-1.

Oppblandet som slurry er massen også velegnet som smøremiddel i pumpeslangerførpumping.

Bruksområde

- Bindemiddel til mur- og pussmørtel 
- Kalkmaling, hvitting 
- Slurry for smøring av pumpeslanger