close-pop-up.svg

Finnfoam 250 FI

Beskrivelse

Tilsvarende produkt som Finnfoam 250 FL, men FI har rette kanter.
Benyttes til isolering av gulv på grunn, telesikring og markisolering, kjelleryttervegger, støttemurer, terrasser, garasjer og boder.

Kortidslast: 250 kN/m2 (NS-EN 826)
Langtidslast: 90 kN/m2 (v/2% def. 50 år NS-EN 1606)

Se ytelseserklæring (DoP) for informasjon om varmekonduktivitet og fuktopptak.

Inneholder ikke Ozon-nedbrytende HKFK/HFK-gasser.


Ytelseserklæring_DoP_Finnfoam_XPS_250
Last ned(PDF, 2 MB)
finnfoamxps_rts-epd_113-21
Last ned(PDF, 689 KB)
Sikkerhetsdatablad Finnfoam 12052016_NO_3
Last ned(PDF, 456 KB)
A20 2016 Finnfoam
Last ned(PDF, 565 KB)

Finnfoam 250 FI

Ytelseserklæring_DoP_Finnfoam_XPS_250
Last ned(PDF, 2 MB)
finnfoamxps_rts-epd_113-21
Last ned(PDF, 689 KB)
Sikkerhetsdatablad Finnfoam 12052016_NO_3
Last ned(PDF, 456 KB)
A20 2016 Finnfoam
Last ned(PDF, 565 KB)
Beskrivelse

Tilsvarende produkt som Finnfoam 250 FL, men FI har rette kanter.
Benyttes til isolering av gulv på grunn, telesikring og markisolering, kjelleryttervegger, støttemurer, terrasser, garasjer og boder.

Kortidslast: 250 kN/m2 (NS-EN 826)
Langtidslast: 90 kN/m2 (v/2% def. 50 år NS-EN 1606)

Se ytelseserklæring (DoP) for informasjon om varmekonduktivitet og fuktopptak.

Inneholder ikke Ozon-nedbrytende HKFK/HFK-gasser.