close-pop-up.svg

Finnfoam 700 FL

Beskrivelse

Isolering under tunge fundamenter, søyler, omvendte tak med kjøretrafikk, jernbane etc.
Produktet har fals.

Kortidslast: 700 kN/m2 (NS-EN 826)
Langtidslast: 250 kN/m2 (v/2% def. 50 år NS-EN 1606)

Se ytelseserklæring (DoP) for informasjon om varmekonduktivitet og fuktopptak.

Inneholder ikke Ozon-nedbrytende HKFK/HFK-gasser.

Finnfoam_2020_se_F700_005-FF-2020-04-29
Last ned(PDF, 186 KB)
finnfoamxps_rts-epd_113-21
Last ned(PDF, 689 KB)
Sikkerhetsdatablad Finnfoam 12052016_NO_3
Last ned(PDF, 456 KB)
A20 2016 Finnfoam
Last ned(PDF, 565 KB)

Finnfoam 700 FL

Finnfoam_2020_se_F700_005-FF-2020-04-29
Last ned(PDF, 186 KB)
finnfoamxps_rts-epd_113-21
Last ned(PDF, 689 KB)
Sikkerhetsdatablad Finnfoam 12052016_NO_3
Last ned(PDF, 456 KB)
A20 2016 Finnfoam
Last ned(PDF, 565 KB)
Beskrivelse

Isolering under tunge fundamenter, søyler, omvendte tak med kjøretrafikk, jernbane etc.
Produktet har fals.

Kortidslast: 700 kN/m2 (NS-EN 826)
Langtidslast: 250 kN/m2 (v/2% def. 50 år NS-EN 1606)

Se ytelseserklæring (DoP) for informasjon om varmekonduktivitet og fuktopptak.

Inneholder ikke Ozon-nedbrytende HKFK/HFK-gasser.