close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Finnfoam Drensplate DS-300 FL

Beskrivelse

Plate for varmeisolering og drenering av kjelleryttervegg. Produktet kan benyttes ved større oppfyllingshøyder.
Tilsvarende produkt som Finnfoam 300 FL, men platen har innfreste drensriller i overflaten. Platen påmonteres egnet drensduk når det skal fylles tilbake med stedlige masser eller masser som har reduserte drenerende egenskaper.
Platene har fals.

Kortidslast: 300 kN/m2 (NS-EN 826)
Langtidslast: 140 kN/m2 (v/2% def. 50 år NS-EN 1606)

Se ytelseserklæring (DoP) for informasjon om varmekonduktivitet og fuktopptak.

Inneholder ikke Ozon-nedbrytende HKFK/HFK-gasser.

Ytelseserklæring_DoP_Finnfoam_2019_se_XPS300_001-FFSE-2019-12-01
Last ned(PDF, 2 MB)
Sikkerhetsdatablad Finnfoam 12052016_NO_3
Last ned(PDF, 456 KB)
A20 2016 Finnfoam
Last ned(PDF, 565 KB)

Finnfoam Drensplate DS-300 FL

Ytelseserklæring_DoP_Finnfoam_2019_se_XPS300_001-FFSE-2019-12-01
Last ned(PDF, 2 MB)
Sikkerhetsdatablad Finnfoam 12052016_NO_3
Last ned(PDF, 456 KB)
A20 2016 Finnfoam
Last ned(PDF, 565 KB)
Beskrivelse

Plate for varmeisolering og drenering av kjelleryttervegg. Produktet kan benyttes ved større oppfyllingshøyder.
Tilsvarende produkt som Finnfoam 300 FL, men platen har innfreste drensriller i overflaten. Platen påmonteres egnet drensduk når det skal fylles tilbake med stedlige masser eller masser som har reduserte drenerende egenskaper.
Platene har fals.

Kortidslast: 300 kN/m2 (NS-EN 826)
Langtidslast: 140 kN/m2 (v/2% def. 50 år NS-EN 1606)

Se ytelseserklæring (DoP) for informasjon om varmekonduktivitet og fuktopptak.

Inneholder ikke Ozon-nedbrytende HKFK/HFK-gasser.