close-pop-up.svg

Finnfoam Drensplate DS-300 FL

Beskrivelse

Plate for varmeisolering og drenering av kjelleryttervegg. Produktet kan benyttes ved større oppfyllingshøyder.
Tilsvarende produkt som Finnfoam 300 FL, men platen har innfreste drensriller i overflaten som skal vende mot massene. På baksiden, siden som skal vende mot vegg, er det tynne spor som sørger for avrenning av evt. vann som kan komme mellom plate og vegg. Platen påmonteres egnet drensduk når det skal fylles tilbake med stedlige masser eller masser som har reduserte drenerende egenskaper.
Platene har fals.

Kortidslast: 300 kN/m2 (NS-EN 826)
Langtidslast: 140 kN/m2 (v/2% def. 50 år NS-EN 1606)

Se ytelseserklæring (DoP) for informasjon om varmekonduktivitet og fuktopptak.

Inneholder ikke Ozon-nedbrytende HKFK/HFK-gasser.

Ytelseserklæring_DoP_Finnfoam_2019_se_XPS300_001-FFSE-2019-12-01
Last ned(PDF, 2 MB)
finnfoamxps_rts-epd_113-21
Last ned(PDF, 689 KB)
Sikkerhetsdatablad Finnfoam 12052016_NO_3
Last ned(PDF, 456 KB)
A20 2016 Finnfoam
Last ned(PDF, 565 KB)

Finnfoam Drensplate DS-300 FL

Ytelseserklæring_DoP_Finnfoam_2019_se_XPS300_001-FFSE-2019-12-01
Last ned(PDF, 2 MB)
finnfoamxps_rts-epd_113-21
Last ned(PDF, 689 KB)
Sikkerhetsdatablad Finnfoam 12052016_NO_3
Last ned(PDF, 456 KB)
A20 2016 Finnfoam
Last ned(PDF, 565 KB)
Beskrivelse

Plate for varmeisolering og drenering av kjelleryttervegg. Produktet kan benyttes ved større oppfyllingshøyder.
Tilsvarende produkt som Finnfoam 300 FL, men platen har innfreste drensriller i overflaten som skal vende mot massene. På baksiden, siden som skal vende mot vegg, er det tynne spor som sørger for avrenning av evt. vann som kan komme mellom plate og vegg. Platen påmonteres egnet drensduk når det skal fylles tilbake med stedlige masser eller masser som har reduserte drenerende egenskaper.
Platene har fals.

Kortidslast: 300 kN/m2 (NS-EN 826)
Langtidslast: 140 kN/m2 (v/2% def. 50 år NS-EN 1606)

Se ytelseserklæring (DoP) for informasjon om varmekonduktivitet og fuktopptak.

Inneholder ikke Ozon-nedbrytende HKFK/HFK-gasser.