close-pop-up.svg

Glava Bastion Svillemembran 2

Beskrivelse

Svillemembran laget av samme materiale som Glava Bastion Vindsperre, men det er laminert inn et damptett sjikt der membranen skal ligge mot murkronen. Glava Bastion Svillemembran har tre 6 mm tykke butylbånd for god tetting mellom bunnsvill og mur. Svillemembranen kleber mot murkronene og er enkel å montere. Svillemembran 2 har to lepper.

For montering, se: Monteringsanvisning Glava Tettesystem Bastion.

FDV-Glava Bastion Svillemembran 2
Last ned(PDF, 123 KB)
Monteringsanvisning Glava Tettesystem Bastion
Last ned(PDF, 877 KB)

Glava Bastion Svillemembran 2

FDV-Glava Bastion Svillemembran 2
Last ned(PDF, 123 KB)
Monteringsanvisning Glava Tettesystem Bastion
Last ned(PDF, 877 KB)
Beskrivelse

Svillemembran laget av samme materiale som Glava Bastion Vindsperre, men det er laminert inn et damptett sjikt der membranen skal ligge mot murkronen. Glava Bastion Svillemembran har tre 6 mm tykke butylbånd for god tetting mellom bunnsvill og mur. Svillemembranen kleber mot murkronene og er enkel å montere. Svillemembran 2 har to lepper.

For montering, se: Monteringsanvisning Glava Tettesystem Bastion.