close-pop-up.svg

Glava Dekkmatte

Beskrivelse

Matte av skummet polyetylen. For isolering og vern av nystøpte betongdekker.

FDV Glava Dekkmatte
Last ned(PDF, 692 KB)
Forenklet sikkerhetsdatablad Glava Dekkmatte
Last ned(PDF, 352 KB)

Glava Dekkmatte

FDV Glava Dekkmatte
Last ned(PDF, 692 KB)
Forenklet sikkerhetsdatablad Glava Dekkmatte
Last ned(PDF, 352 KB)
Beskrivelse

Matte av skummet polyetylen. For isolering og vern av nystøpte betongdekker.