close-pop-up.svg

Glava EPS E 80

Beskrivelse

Glava EPS E80 er et lav-lambda EPS-produkt.
Lambdaverdien på platene er 32 mW/mK.
Glava EPS E80 er egnet til isolering av gulv på grunn, isolering av kompakte tak og etterisolering av mur- og betonggulv.
Platene har rett kant.

Kortidslast: 80 kN/m2 (NS-EN 826)
Langtidslast: 24 kN/m2 (v/2% def. 50 år NS-EN 1606)

Glava EPS E 80 inneholder ikke Ozon-nedbrytende KFK-gasser.


Ytelseserklæring 80E10 Glava EPS E80 CPR 001
Last ned(PDF, 738 KB)
FDV Produktdata Glava EPS E80 mars 2021
Last ned(PDF, 117 KB)
Sikkerhetsdatablad Glava EPS
Last ned(PDF, 355 KB)
BREEAM NOR A20 Egendeklarasjon Glava EPS
Last ned(PDF, 688 KB)

Glava EPS E 80

Ytelseserklæring 80E10 Glava EPS E80 CPR 001
Last ned(PDF, 738 KB)
FDV Produktdata Glava EPS E80 mars 2021
Last ned(PDF, 117 KB)
Sikkerhetsdatablad Glava EPS
Last ned(PDF, 355 KB)
BREEAM NOR A20 Egendeklarasjon Glava EPS
Last ned(PDF, 688 KB)
Beskrivelse

Glava EPS E80 er et lav-lambda EPS-produkt.
Lambdaverdien på platene er 32 mW/mK.
Glava EPS E80 er egnet til isolering av gulv på grunn, isolering av kompakte tak og etterisolering av mur- og betonggulv.
Platene har rett kant.

Kortidslast: 80 kN/m2 (NS-EN 826)
Langtidslast: 24 kN/m2 (v/2% def. 50 år NS-EN 1606)

Glava EPS E 80 inneholder ikke Ozon-nedbrytende KFK-gasser.