close-pop-up.svg

Glava Isolasjonsduk

Beskrivelse

Luftåpen duk av polypropen til bruk ved innblåsing av isolasjon i lukkede hulrom.
Den luftåpne duken sørger for jevn utfylling av hulrommet.
Nødvendige sjikt for vind- eller damptettingen må brukes i tillegg til isolasjonsduken.

Glava Isolasjonsduk

Beskrivelse

Luftåpen duk av polypropen til bruk ved innblåsing av isolasjon i lukkede hulrom.
Den luftåpne duken sørger for jevn utfylling av hulrommet.
Nødvendige sjikt for vind- eller damptettingen må brukes i tillegg til isolasjonsduken.