close-pop-up.svg

Glava Radonfugemasse Patron 300 ml

Beskrivelse

Plastisk-elastisk butylbasert radonfugemasse til klemming av Glava Radonsperre sammen med Glava Klemlist. Brukes også der det er behov for ekstra tetting rundt gjennomføringer og skjøter i membranen.

TG Glava Radonsperre
Last ned(PDF, 663 KB)
Sikkerhetsdatablad_Glava_Radon_fugemasse
Last ned(PDF, 362 KB)
Monteringsanvisning Glava Radonsystem
Last ned(PDF, 936 KB)

Glava Radonfugemasse Patron 300 ml

TG Glava Radonsperre
Last ned(PDF, 663 KB)
Sikkerhetsdatablad_Glava_Radon_fugemasse
Last ned(PDF, 362 KB)
Monteringsanvisning Glava Radonsystem
Last ned(PDF, 936 KB)
Beskrivelse

Plastisk-elastisk butylbasert radonfugemasse til klemming av Glava Radonsperre sammen med Glava Klemlist. Brukes også der det er behov for ekstra tetting rundt gjennomføringer og skjøter i membranen.