close-pop-up.svg

Glava Retursekk

Beskrivelse

Sekk for retur av glassull må kun inneholde rent og tørt kapp/spill uten belegg som papir, papp, duk o.l. Retursekkene må ikke inneholde annen type isolasjon. Retur av kapp/spill godtas kun i Glava Retursekk.

Fylte sekker må oppbevares og lagres tørt. Sekker som ikke overholder disse krav blir avvist og belastet kunden med fyllplassavgift. Våre sjåfører har myndighet til å avvise retur ved henting. Frakt belastes iht. GLAVAs fraktliste.

Glava Retursekk

Beskrivelse

Sekk for retur av glassull må kun inneholde rent og tørt kapp/spill uten belegg som papir, papp, duk o.l. Retursekkene må ikke inneholde annen type isolasjon. Retur av kapp/spill godtas kun i Glava Retursekk.

Fylte sekker må oppbevares og lagres tørt. Sekker som ikke overholder disse krav blir avvist og belastet kunden med fyllplassavgift. Våre sjåfører har myndighet til å avvise retur ved henting. Frakt belastes iht. GLAVAs fraktliste.