close-pop-up.svg

Glava Ventilasjonsplate

Beskrivelse

Ubelagt stiv glassullplate i samme densitet som Glava Lydfelleplate 2000. Benyttes som innerste sjikt ved fler-lags isolering av bafler.
Max. anvendelsestemp.: +200°C

DoP Glava Ventilasjonsplate (n)
Last ned(PDF, 2 MB)
BREEAM NOR A20 - Glava Glassull Isolasjon
Last ned(PDF, 807 KB)
Glava glass wool Safe Use Datasheet
Last ned(PDF, 60 KB)
Glava Ventilasjonsplate Non-Comb. cert. (DNV MEDB000028V)
Last ned(PDF, 267 KB)
Samsvarssertifikat 1071 CPR 1874
Last ned(PDF, 48 KB)
Glava Ventilasjonsplate Datasheet
Last ned(PDF, 90 KB)
FDV Ventilasjonsplate
Last ned(PDF, 175 KB)
EPD 1696-683 Glava glassull
Last ned(PDF, 2 MB)
Glava glass wool EPD 1696-683 - Environmental Product Declaration
Last ned(PDF, 2 MB)
Sikkerhetsdatablad Glava glassull
Last ned(PDF, 62 KB)

Glava Ventilasjonsplate

DoP Glava Ventilasjonsplate (n)
Last ned(PDF, 2 MB)
BREEAM NOR A20 - Glava Glassull Isolasjon
Last ned(PDF, 807 KB)
Glava glass wool Safe Use Datasheet
Last ned(PDF, 60 KB)
Glava Ventilasjonsplate Non-Comb. cert. (DNV MEDB000028V)
Last ned(PDF, 267 KB)
Samsvarssertifikat 1071 CPR 1874
Last ned(PDF, 48 KB)
Glava Ventilasjonsplate Datasheet
Last ned(PDF, 90 KB)
FDV Ventilasjonsplate
Last ned(PDF, 175 KB)
EPD 1696-683 Glava glassull
Last ned(PDF, 2 MB)
Glava glass wool EPD 1696-683 - Environmental Product Declaration
Last ned(PDF, 2 MB)
Sikkerhetsdatablad Glava glassull
Last ned(PDF, 62 KB)
Beskrivelse

Ubelagt stiv glassullplate i samme densitet som Glava Lydfelleplate 2000. Benyttes som innerste sjikt ved fler-lags isolering av bafler.
Max. anvendelsestemp.: +200°C