close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

weberfloor 4610 Industry Top

Beskrivelse

weberfloor 4610 Industry Top er en pumpbar hurtigtørkende, selvutjevnende avrettingsmasse som ferdig slitesjikt for industrigulv og garasje basert på spesialsement, sand, kompletterende bindemiddel samt tilsetningsmiddel. Kornstørrelse <1 mm. Materialet kan såvel blandes og legges for hånd som blandes med Webers automatiske blandepumper og pumpes fram til leggingsplassen. Den ferdige overflaten varierer i overflatestruktur og farge avhengig av aktuelle råvarer, blande- og leggeforhold. Materialet behøver normalt ikke støvbindes, se tekniske data. Ved krav på korte rehabiliteringstider samt ved store avrettingsbehov er materialet spesielt anvendelig. Overflaten er gangbar etter 2 - 4 timer avhengig av temperatur. Forsiktig gangtrafikk etter 1 døgn. Full trafikkbelastning kan skje etter ca 1 uke ved normale temperaturforhold. weberfloor 4610 er ferdig for trafikkbelastning uten belegg, men kan med hensyn til estetiske formål eller kjemisk belastning tildekkes med passende impregnerings- eller lakksystem. Ved impregnering eller lakkering med vannbasert lakksystem, som er avhengig av uttørking, må overflaten være godt uttørket før påføring.
Til innvendig bruk.

Bruksområde

weberfloor 4610 er beregnet for industrigulv med intensiv trafikk med middels og tung rullende belastning og høye krav til planhet. I lager, industrilokaler og garasje hvor det stilles høye krav til slitasjemotstand. Materialet anbefales fremst på underlag av betong. Overflatefasthet på underlaget bør være minst 1,5 N/mm² (MPa). Svinnbevegelser i nystøpt betong bør ha stanset da riss gjennom avrettingssjiktet ellers kan oppstå. Riss bør freses om de avrettes over. Avrettingsjiktet overbygger ikke bevegelser i underlaget ved f.eks. ekspansjonsfuger eller andre bevegelsesfuger. Ved tosjikts betongunderlag kontroller vedheften mellom over og underbetong. Underlag med svakheter og større ujevnheter bør avrettes opp med weberfloor 4600 Industry Base eller weberfloor 4602 Industry Base Extra ved hardt belastet gulv.

DoP weberfloor 4610 industry top
Last ned(PDF, 541 KB)
Produktdatablad weberfloor 4610 Industry Top
Last ned(PDF, 172 KB)
EPD weberfloor 4610 industry top
Last ned(PDF, 2 MB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 4610 Industry Top

weberfloor 4610 Industry Top

DoP weberfloor 4610 industry top
Last ned(PDF, 541 KB)
Produktdatablad weberfloor 4610 Industry Top
Last ned(PDF, 172 KB)
EPD weberfloor 4610 industry top
Last ned(PDF, 2 MB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 4610 Industry Top
Beskrivelse

weberfloor 4610 Industry Top er en pumpbar hurtigtørkende, selvutjevnende avrettingsmasse som ferdig slitesjikt for industrigulv og garasje basert på spesialsement, sand, kompletterende bindemiddel samt tilsetningsmiddel. Kornstørrelse <1 mm. Materialet kan såvel blandes og legges for hånd som blandes med Webers automatiske blandepumper og pumpes fram til leggingsplassen. Den ferdige overflaten varierer i overflatestruktur og farge avhengig av aktuelle råvarer, blande- og leggeforhold. Materialet behøver normalt ikke støvbindes, se tekniske data. Ved krav på korte rehabiliteringstider samt ved store avrettingsbehov er materialet spesielt anvendelig. Overflaten er gangbar etter 2 - 4 timer avhengig av temperatur. Forsiktig gangtrafikk etter 1 døgn. Full trafikkbelastning kan skje etter ca 1 uke ved normale temperaturforhold. weberfloor 4610 er ferdig for trafikkbelastning uten belegg, men kan med hensyn til estetiske formål eller kjemisk belastning tildekkes med passende impregnerings- eller lakksystem. Ved impregnering eller lakkering med vannbasert lakksystem, som er avhengig av uttørking, må overflaten være godt uttørket før påføring.
Til innvendig bruk.

Bruksområde

weberfloor 4610 er beregnet for industrigulv med intensiv trafikk med middels og tung rullende belastning og høye krav til planhet. I lager, industrilokaler og garasje hvor det stilles høye krav til slitasjemotstand. Materialet anbefales fremst på underlag av betong. Overflatefasthet på underlaget bør være minst 1,5 N/mm² (MPa). Svinnbevegelser i nystøpt betong bør ha stanset da riss gjennom avrettingssjiktet ellers kan oppstå. Riss bør freses om de avrettes over. Avrettingsjiktet overbygger ikke bevegelser i underlaget ved f.eks. ekspansjonsfuger eller andre bevegelsesfuger. Ved tosjikts betongunderlag kontroller vedheften mellom over og underbetong. Underlag med svakheter og større ujevnheter bør avrettes opp med weberfloor 4600 Industry Base eller weberfloor 4602 Industry Base Extra ved hardt belastet gulv.