close-pop-up.svg

Weber Støpemørtel Bad

Beskrivelse

Weber Støpemørtel Bad er laget av lavalkalie sement, gradert sand samt vannreduserende og plastiserende tilsetningsstoffer.

Bruksområde

Weber Støpemørtel Bad kan benyttes til alle slags støpearbeider ute og inne. Mørtelen er spesielt velegnet til støping av våtromsgulv både med bunnmembran eller toppmembran (smøremenbran), med eller uten gulvvarmeanlegg. Mørtelen er testet i samvirke med varmekabel og har meget gode varmeledningsdata.

STØPETYKKELSE 
Utført med heft til underlaget (se under avsnitt blanding): 2-6 cm.

Utført som armert, flytende konstruksjon på plast eller isolasjon: 4-10 cm.

DoP Weber Støpemørtel Bad
Last ned(PDF, 146 KB)
Produktdatablad Weber Støpemørtel Bad
Last ned(PDF, 68 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
EPD Weber Støpemørtel Bad
Last ned(PDF, 2 MB)
HEA-02 Weber Støpemørtel Bad
Last ned(PDF, 117 KB)
Sikkerhetsdatablad Weber Støpemørtel Bad
ECO Product Weber Støpemørtel Bad

Weber Støpemørtel Bad

DoP Weber Støpemørtel Bad
Last ned(PDF, 146 KB)
Produktdatablad Weber Støpemørtel Bad
Last ned(PDF, 68 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
EPD Weber Støpemørtel Bad
Last ned(PDF, 2 MB)
HEA-02 Weber Støpemørtel Bad
Last ned(PDF, 117 KB)
Sikkerhetsdatablad Weber Støpemørtel Bad
ECO Product Weber Støpemørtel Bad
Beskrivelse

Weber Støpemørtel Bad er laget av lavalkalie sement, gradert sand samt vannreduserende og plastiserende tilsetningsstoffer.

Bruksområde

Weber Støpemørtel Bad kan benyttes til alle slags støpearbeider ute og inne. Mørtelen er spesielt velegnet til støping av våtromsgulv både med bunnmembran eller toppmembran (smøremenbran), med eller uten gulvvarmeanlegg. Mørtelen er testet i samvirke med varmekabel og har meget gode varmeledningsdata.

STØPETYKKELSE 
Utført med heft til underlaget (se under avsnitt blanding): 2-6 cm.

Utført som armert, flytende konstruksjon på plast eller isolasjon: 4-10 cm.