close-pop-up.svg

Weber Stropoterm Trinnlydsplate 30 mm

Beskrivelse

Weber Stropoterm Trinnlydspate er en trinnlydsplate i steinull som hjelper til å skape behagelige lydmiljøer og oppfylle aktuelle lydkrav i våre bygg. Platene kombinert med Weber Gulvavretting utgjør et plant trinnlydsdempende undergulv. Platene er nøye utprøvd og verifisert i forhold til trykkstyrke, dynamisk stivhet og lydegenskaper.

Bruksområde

Weber Stropoterm Trinnlydsplate benyttes som trinnlydsdempende underlag for Weber Gulvavretting. Platene kan benyttes på alle typer bærende underlag, som betong, trebjelkelag, trykkfast isolasjon, massivtre og hulldekker. Lydegenskapene til ferdig konstruksjon avhenger av type etasjeskiller, tykkelse på trinnlydsplate og tykkelse på gulvavrettingen. Ta kontakt med Weber for beregning og verifisering av lydkonstruksjonen.

DoP Stropoterm 30 mm
Last ned(PDF, 510 KB)
EPD Stropotermj trinnlydsplater.pdf
Last ned(PDF, 3 MB)
Produktdatablad Weber Stropoterm trinnlydsplate 30 mm
Last ned(PDF, 62 KB)

Weber Stropoterm Trinnlydsplate 30 mm

DoP Stropoterm 30 mm
Last ned(PDF, 510 KB)
EPD Stropotermj trinnlydsplater.pdf
Last ned(PDF, 3 MB)
Produktdatablad Weber Stropoterm trinnlydsplate 30 mm
Last ned(PDF, 62 KB)
Beskrivelse

Weber Stropoterm Trinnlydspate er en trinnlydsplate i steinull som hjelper til å skape behagelige lydmiljøer og oppfylle aktuelle lydkrav i våre bygg. Platene kombinert med Weber Gulvavretting utgjør et plant trinnlydsdempende undergulv. Platene er nøye utprøvd og verifisert i forhold til trykkstyrke, dynamisk stivhet og lydegenskaper.

Bruksområde

Weber Stropoterm Trinnlydsplate benyttes som trinnlydsdempende underlag for Weber Gulvavretting. Platene kan benyttes på alle typer bærende underlag, som betong, trebjelkelag, trykkfast isolasjon, massivtre og hulldekker. Lydegenskapene til ferdig konstruksjon avhenger av type etasjeskiller, tykkelse på trinnlydsplate og tykkelse på gulvavrettingen. Ta kontakt med Weber for beregning og verifisering av lydkonstruksjonen.