close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Weber Stropoterm Trinnlydsplate 50 mm

Beskrivelse

Weber Stropoterm Trinnlydspate er en trinnlydsplate i steinull som hjelper til å skape behagelige lydmiljøer og oppfylle aktuelle lydkrav i våre bygg. Platene kombinert med Weber Gulvavretting utgjør et plant trinnlydsdempende undergulv. Platene er nøye utprøvd og verifisert i forhold til trykkstyrke, dynamisk stivhet og lydegenskaper.

Bruksområde

Weber Stropoterm Trinnlydsplate benyttes som trinnlydsdempende underlag for Weber Gulvavretting. Platene kan benyttes på alle typer bærende underlag, som betong, trebjelkelag, trykkfast isolasjon, massivtre og hulldekker. Lydegenskapene til ferdig konstruksjon avhenger av type etasjeskiller, tykkelse på trinnlydsplate og tykkelse på gulvavrettingen. Ta kontakt med Weber for beregning og verifisering av lydkonstruksjonen.

DoP Stropoterm 40-100 mm
Last ned(PDF, 510 KB)
EPD Stropotermj trinnlydsplater.pdf
Last ned(PDF, 3 MB)
Produktdatablad Weber Stropoterm trinnlydsplate 50 mm
Last ned(PDF, 62 KB)

Weber Stropoterm Trinnlydsplate 50 mm

DoP Stropoterm 40-100 mm
Last ned(PDF, 510 KB)
EPD Stropotermj trinnlydsplater.pdf
Last ned(PDF, 3 MB)
Produktdatablad Weber Stropoterm trinnlydsplate 50 mm
Last ned(PDF, 62 KB)
Beskrivelse

Weber Stropoterm Trinnlydspate er en trinnlydsplate i steinull som hjelper til å skape behagelige lydmiljøer og oppfylle aktuelle lydkrav i våre bygg. Platene kombinert med Weber Gulvavretting utgjør et plant trinnlydsdempende undergulv. Platene er nøye utprøvd og verifisert i forhold til trykkstyrke, dynamisk stivhet og lydegenskaper.

Bruksområde

Weber Stropoterm Trinnlydsplate benyttes som trinnlydsdempende underlag for Weber Gulvavretting. Platene kan benyttes på alle typer bærende underlag, som betong, trebjelkelag, trykkfast isolasjon, massivtre og hulldekker. Lydegenskapene til ferdig konstruksjon avhenger av type etasjeskiller, tykkelse på trinnlydsplate og tykkelse på gulvavrettingen. Ta kontakt med Weber for beregning og verifisering av lydkonstruksjonen.