close-pop-up.svg

weberfloor 130 Core

Beskrivelse

weberfloor 130 Core er en pumpbar selvtørkende avrettingsmasse egnet for tykke sjikt. Materialet leveres som tørt pulver bestående av aluminatsement, sand, kompletterende bindemiddel samt tilsetningsstoffer. Vann tilsettes på byggeplassen. Produktet er fuktskadestabilt, samt slagg- og kaseinfritt. weberfloor 130 Core er tredjepartssertifisert av SP, Sverige Tekniske Forskningsinstitutt, og er P-merket.

Bruksområde

weberfloor 130 Core anbefales til innendørs bruk der det er behov for legging i tykke sjikt og samtidig å begrense tørketiden. Produktet kan brukes både som selvtørkende og normaltørkende gulvavretting. Produktet anbefales fremst som basesjikt og som parkettbærer for flytende parkett, underlag for flis/klinker og membran, men det kan også anvendes som underlag for belegg. Sjikttykkelse 10-100 mm. 

weberfloor 130 Core skal ikke ligge som et ferdig slitesjikt. Be¬legget bør legges så snart forholdene ligger til rette. Før belegging skal avrettingssjiktet forbehandles (ved f.eks. sliping, rengjøring, priming) i henhold til beleggleverandørens anvisninger. Dersom weberfloor 130 Core ligger åpen, uten belegg, utover den nødvendige tørketiden eller benyttes som arbeidsplattform eller transportsone under byggeprosessen, er riktig rengjøring spesielt viktig for å få et tilfredsstillende underlag for belegget.

DoP weberfloor 130 core
Last ned(PDF, 464 KB)
P-märkning weberfloor 130 core
Last ned(PDF, 172 KB)
Produktdatablad weberfloor 130 Core
Last ned(PDF, 82 KB)
EPD weberfloor 130 core
Last ned(PDF, 2 MB)
FDV Weber Komfortgulv Rasjonell
Last ned(PDF, 279 KB)
HEA-02 weberfloor 130 core
Last ned(PDF, 109 KB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 130 Core
ECO Product weberfloor 130 Core

weberfloor 130 Core

DoP weberfloor 130 core
Last ned(PDF, 464 KB)
P-märkning weberfloor 130 core
Last ned(PDF, 172 KB)
Produktdatablad weberfloor 130 Core
Last ned(PDF, 82 KB)
EPD weberfloor 130 core
Last ned(PDF, 2 MB)
FDV Weber Komfortgulv Rasjonell
Last ned(PDF, 279 KB)
HEA-02 weberfloor 130 core
Last ned(PDF, 109 KB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 130 Core
ECO Product weberfloor 130 Core
Beskrivelse

weberfloor 130 Core er en pumpbar selvtørkende avrettingsmasse egnet for tykke sjikt. Materialet leveres som tørt pulver bestående av aluminatsement, sand, kompletterende bindemiddel samt tilsetningsstoffer. Vann tilsettes på byggeplassen. Produktet er fuktskadestabilt, samt slagg- og kaseinfritt. weberfloor 130 Core er tredjepartssertifisert av SP, Sverige Tekniske Forskningsinstitutt, og er P-merket.

Bruksområde

weberfloor 130 Core anbefales til innendørs bruk der det er behov for legging i tykke sjikt og samtidig å begrense tørketiden. Produktet kan brukes både som selvtørkende og normaltørkende gulvavretting. Produktet anbefales fremst som basesjikt og som parkettbærer for flytende parkett, underlag for flis/klinker og membran, men det kan også anvendes som underlag for belegg. Sjikttykkelse 10-100 mm. 

weberfloor 130 Core skal ikke ligge som et ferdig slitesjikt. Be¬legget bør legges så snart forholdene ligger til rette. Før belegging skal avrettingssjiktet forbehandles (ved f.eks. sliping, rengjøring, priming) i henhold til beleggleverandørens anvisninger. Dersom weberfloor 130 Core ligger åpen, uten belegg, utover den nødvendige tørketiden eller benyttes som arbeidsplattform eller transportsone under byggeprosessen, er riktig rengjøring spesielt viktig for å få et tilfredsstillende underlag for belegget.