close-pop-up.svg

weberfloor 140 Nova

Beskrivelse

weberfloor 140 Nova er en fiberforsterket normaltørkende pumpbar avrettingsmasse for gulv. Materialet krever en lett mekanisk bearbeiding med en tannet stålsparkel for å gi en sletthet som egner seg for gulvbelegging. Materialet leveres som tørt pulver bestående av bindemiddel, sand samt tilsetningsstoffer. Vann tilsettes på byggeplassen. Produktet er fuktskadestabilt, slagg- og kaseinfritt, P-merket og CE-merket.

Bruksområde

weberfloor 140 Nova anbefales til bruksområdene boliger, kontorer og offentlige bygg innendørs og kan brukes både med vedheft og som flytende konstruksjon. Produktet egner seg for varmegulv. weberfloor 140 Nova skal belegges. For uttørkingskrav av underlag og weberfloor 140 Nova innen belegging skjer henvises til aktuelle krav i henhold til Norsk Standard. Sjikttykkelse 5-60 mm.

DoP weberfloor 140 nova
Last ned(PDF, 537 KB)
P-märkning weberfloor 140 nova
Last ned(PDF, 172 KB)
Produktdatablad weberfloor 140 Nova
Last ned(PDF, 132 KB)
EPD weberfloor 140 nova
Last ned(PDF, 2 MB)
DoP weberfloor 140 nova
Last ned(PDF, 541 KB)
HEA-02 weberfloor 140 nova
Last ned(PDF, 111 KB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 140 Nova
ECO Product weberfloor 140 Nova

weberfloor 140 Nova

DoP weberfloor 140 nova
Last ned(PDF, 537 KB)
P-märkning weberfloor 140 nova
Last ned(PDF, 172 KB)
Produktdatablad weberfloor 140 Nova
Last ned(PDF, 132 KB)
EPD weberfloor 140 nova
Last ned(PDF, 2 MB)
DoP weberfloor 140 nova
Last ned(PDF, 541 KB)
HEA-02 weberfloor 140 nova
Last ned(PDF, 111 KB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 140 Nova
ECO Product weberfloor 140 Nova
Beskrivelse

weberfloor 140 Nova er en fiberforsterket normaltørkende pumpbar avrettingsmasse for gulv. Materialet krever en lett mekanisk bearbeiding med en tannet stålsparkel for å gi en sletthet som egner seg for gulvbelegging. Materialet leveres som tørt pulver bestående av bindemiddel, sand samt tilsetningsstoffer. Vann tilsettes på byggeplassen. Produktet er fuktskadestabilt, slagg- og kaseinfritt, P-merket og CE-merket.

Bruksområde

weberfloor 140 Nova anbefales til bruksområdene boliger, kontorer og offentlige bygg innendørs og kan brukes både med vedheft og som flytende konstruksjon. Produktet egner seg for varmegulv. weberfloor 140 Nova skal belegges. For uttørkingskrav av underlag og weberfloor 140 Nova innen belegging skjer henvises til aktuelle krav i henhold til Norsk Standard. Sjikttykkelse 5-60 mm.